Erdőszentgyörgy

Erdőszentgyörgyi Figyelő

A Bodor Péter Művelődési Egyesületáltal kiadott közéleti és kulturális lap


Főszerkesztő: Kovrig Magdolna
Megjelenik: kéthavonta
Terjedelem: 20 oldal
Példányszám: 250
Terjesztés: 2 lej

2019. március-április
1Ady Endre: A szép Húsvét
1Sebestyén Péter: Elkésett szeretet
2Húsvét elnevezése az európai nyelvekben
2Dr. Bige Szabolcs: „Jó nekünk itt lenni”
3Túrmezei Erzsébet: Elindulni a kereszt alól
3Rónay György: Este a Golgotán
3Márton Károly: Húsvétkor
3Kosztolányi Dezső: Fasti
4P. Buzogány Árpád: Szavakat egymás mellé tenni
4József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!
5Kuti Márta: János úr emlékeimben
5Székely János: Március
6Székely Ferenc: Versbe faragott világom (1.)
7Albert-Lőrincz Márton: Farkas Árpás köszöntése
8P. Buzogány Árpád: Valaki szivárványt kaszál
8Székely Ferenc: A sas visszatér
9Hegyi László: Rhédey Claudia az angol királyi ház egyik hőse
10Málnási Ferenc ny. magyartanár versértelmezése
10Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül
11Gálfalvi Gréta: Titok és Csoda
11Suba-Katona Boglárka: Titok-csodák
11Szücs Tamás: Este, Égbolt
12Gálfalvi Ilona: „Az idő nem gyorsforgalmi út a bölcső és a koporsó között”
13Vallásszabadság Lovas Zarándoklat
13Hiterősítő hét Bözödön
13Fazakas Lajos Levente: Emberlétünk mércéje
13Családi bibliaórák
14Az erdélyi magyarok értékeiért és érdekeiért fogunk harcolni Brüsszelben
14Kelemen Hunor RMDSZ-elnök levele
15Átyin Kata: Március 15. – Erdőszentgyörgyön
16Átyin Kata: Épül a Dózsa György úti iskola
16Hamarosan elkészül az Összetartozás Templomának alapja
17Versünnep Erdőszentgyörgyön
17Díjazzák a kimagasló eredményeket
17Támogatás számítógép vásárlásra
17Eltörlik a telekelések határidejét
18A vízművek felhívása
18Új vezetője van a Vízműveknek
18Kötelező a csatlakozás
19Hírek-tudosítások-sport röviden

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2019. január-február összevont szám
1Szabó T. Anna: Február
1Sebestyén Péter: A szeretetről
2Ady Endre fogadott fia
3Roppl-Rónai József: Levél a mennyországba-Ady Endrének
3Böszörményi Zoltán: El nem küldött levél Ady Endrének
4Málnási Ferenc verselemzése
4Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
5Dragomán György – Szabó T. Anna: A szerelem folyton lobogó láng
5Salamon Ernő: Ma az ember úgy hányódik
6Szabó T. Anna: A reformkori nők
6Nők 1848-49-ben
8Hegyi László: Az utolsó erdőszentgyörgyi Rhédey
9Bölöni Domokos: Kóberes szekér
10Székely Ferenc: „Pillangó a homlokomon…”
11Elekes Ferenc: Székely-Benczédi Endre verseiről
11Székely-Benczédi Endre: Szívmeleg ujjak arcomon
11Márton Károly: Ha én kicsi volnék
11Márton Károly: Alkonyatvég
12Fazakas Levente: Gyerekeinkre figyelve
12Fazakas Levente: Épül a bözödi ravatalozó
12Gálfalvi Ilona: A Naplemente Idősek Klubja tevékenységéből
13Átyin Kata: A magyar kultúra napja Erdőszentgyörgyön
13Tamás Abigél: Titkok és csodák
13Tamás Abigél: Mindenség
14Átyin Kata: Az Összetartozás Templomának munkálatai
15Összevont rendezvények Erdőszentgyörgyön
15Új aszfaltréteg köti össze Maros és Hargita megyét
15Kozma Jenő: Birkózás
15Eles Vlad: Labdarúgás
16Kovrig Ildikó: Kisiskolások sikerei
16Pedagógus-továbbképző
16Kovács Hont Imre – Szilveszter Eszter: Örökség serleg a kibédi hagyományőrző csapatnak

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. november-december összevont szám
1Pilinszky János: A fényességes angyal
1Szász István Tas: Adventi levél
2Cseh Katalin: Angyalváró
2Czegő Zoltán: Vencel-nap
3Dragomán György: A Karácsonyfa
4Hegyi László: Rhédey Claudia halála
5Kányádi Sándor az anyanyelvről
5N. Horváth Péter: Költő!
6Dr. Málnási Ferenc verselemzése
6Gyóni Géza: Csak egy éjszakára
6Ady Endre: Legoktalanabb szerelem
7Dr. Málnási Ferenc: Karácsony Benő emlékére
8P. Buzogány Árpád: Magyar Nyelv Napja alkalmával emlékezés Bözödi Györgyre
11Szente B. Levente: A régi kertben
11Fazakas Levente: Novemberi-decemberi gondolatok
11Kozma Jenő: birkózás
12Ambrus Emese: Tízéves a Százfonat Szociokulturális Egyesület
12A Márton-nap története
13Gligor Róbert László: Kiváló teljesítmények a Színpadon
14Aderlik Aliz és Veres Krisztina: A színház értékteremtő ereje
14Karácsonyi díszben a város
14Vlad Eles: Turné Egerben
15A Naplemente idősek klubjának tevékenységéből
Önkormányzati tudósítások:
16Megtalálták Rhédey Claudia naplóját
16Felavatták a Bodor Péter emlékszobát
17Buksa Éva Mária: Kulturális múltunkat jelenbe oltó szándék
Önkormányzati tudósítások:
18Újabb finanszírozási szerződést írt alá Erdőszentgyörgy
Hírek – tudósítások – röviden:
19Kitüntették Székely Teréz tanítónőt
19Garabonciás könyvbemutató a kastélyban
19Kovrig Ildikó: Kisiskolások sikerei
19Kovrig Ildikó: Színjátszóink a vízaknak Reneszánsz Napon
20Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő”
20Lackfi János: Újévi kéregető

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. szeptember-október összevont szám
1Heltai Jenő: Dal az iskoláról
1Németh László a tanári hivatásról
2Cseh Katalin: Monológ
2Cseh Katalin: Tanévnyitó
2Farkas Árpád: Tánc
2Tamás Abigél: Változás
2Kányádi Sándor: Szeptember
2Beke Sándor: Zongoraszonáta
3Kovács Hont Imre: Kányádi
3Bölöni Domokos: Élethalálvers
3Székely Ferenc: Kányádi Sándor Pusztakamaráson
3Márton Károly: Versidő
3Márton Károly: K. S. hátrahagyott verse
3Kányádi padja
4Gálfalvi Ilona: A Naplemente Idősklub eseményei
4Kányádi Sándor: Felemás őszi ének
5Várnai Zseni: Öreg nő sóhajt
5Janikovszky Éva: Legyen békesség köztünk mindenkor!
5Vass Katalin: Omerta című könyve
6Hegyi László: Claudia alakja, története egy regény lapjain
8Zsemberovszky Márta: István király és a hagyomány
9Teleki Sándor „a vad gróf” visszaemlékezése. Az aradi vértanúk
10Ambrus Lajos: Gyászszalag
11Látogatóban
11Jókai Mór: Egy az Isten!
11Farkas Lajos Levente: Találkozások
11Bözödi falunapok
12Kovrig Magdolna: Színjátszók tizennegyedik alkalommal
13Bözödi György: Székely emberek-zsidó istenek
13Naplótöredék
14Átyin Kata: A bözödújfalusiak 28. találkozója
15Újabb nagy lépés a templomépítés ügyében
15Márton Károly: A bözödi tónál
16Átyin Kata: Szeptemberben indul az iskola korszerűsítése
16A Soltis Színház vendégszereplése
16Vendégünk volt az Osonó
17Átyin Kata: Találkozó a földtörvény-módosítás kérdéseiről
18Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének szimpóziuma
18III. Amatőr Színjátszó Találkozó, Mezőkövesden
18Vendégünk lesz a Garabonciás
18Erdőszentgyörgyi szüreti bál
19Dr. Bige Szabolcs: A parajdi csóré rigófiú
19Ha Noé ma építene bárkát…
Hírek-tudosítások-röviden:
20A Bodor Péter Színkör Magyarfenesen
20Épül a református óvoda
20Erdőszentgyörgy küldöttsége az újvidéki Zomboron
20Készül a Bodor Péter emlékszoba
20Diákjaink Baján
20A Bujdosó fejedelem című előadás városunkban
20A Pufi Színház Pantomim előadása

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. július-augusztus összevont szám
1Szent B. Levente: Pipacsok
1Szent B. Levente: A Küküllő
1Szent B. Levente: Kerültünk
1Kovrig Magdolna: Atlantisz harangoz, Bözödújfalu emlékére
2Kányádi Sándor: Tudod…
2Kányádi Sándor: Előhang
2Kányádi Sándor: Holtomig ismeretlen
4Kapui Ágota emlékére
4Kapui Ágota: A hegyeim
4Kapui Ágota: Légüres
4Kicsi Antal: Petőfit keressük
5Hegyi László: Rhédey Claudia Susannára vonatkozó adatok
6Székely Ferenc: „A színház szépsége a visszahozhatatlanságban rejlik”
7Dr. Bige Szabolcs Csaba: Ábris Zsiga
9Bölöni Domokos: Vigaszágon Jézusom
10Templomok és vallások a múltban
12Bözödi György: Székely emberek-zsidó istenek
14Fazakas Levente: Lovas zarándokok Bözödön
14Bözödi gyermektábor-kilencedik alkalommal
15A Tolvajos mondája
15Június 29. – Péter-Pál napja, az aratás kezdete
16A Naplemente Idősklub hírei
17Kovács Hont Imre: Barátom, gyere haza!
17A 9. Soltis Lajos Fesztivál
18Gligor Róbert László: Marosszéki Lófuttatás és főzőverseny
19Hírek-tudosítások-röviden
20Pop Gheorghe: Sportünnep – 2018

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. május-június összevont szám
1Jobbágy Károly: Virágszál
1Vass Katalin: Az út – Ballagás 2018
1Léta Áron: Kedves ballagó Diákok!
2Hadnagy József: Laudáció
2Fülöp Kálmán köszöntése
2Czegő Zoltán: A kirendeltetés
2Fülöp Kálmán: Ide születtem
2Fülöp Kálmán: Tétova kérdés
3Téglás-Hajós Éva: Pünkösdi szonett
3Májusban az édesanyák ünnepe
3Szabó T. Anna: Édes anyadal
3Cseh Katalin: Anyaság
3Május 15 – a család napja
4Sebestyén Péter: Bibliai nők Évától Máriáig
4Gyermeknap
4Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek
5Kisdiákok sikerei
6Székely Ferenc: „Irigylésre méltó gyermekkorom volt”
7Hagyi László: Gróf Rhédey László és báró Inczédy Ágnes kora
10Gálfalvi Ilona: A Naplemente Idősek Klubja tevékenységéből
11Fazakas Levente: Kapu Isten dicsősége
11Fülöp Ferenc: Mózsi bá ekevasa
11Anyák-napi virág
12Szent György Napok Erdőszentgyörgyön
14Buksa Éva-Mária: Bodor Péter feltámadása
15Bendegúz, a kerekesszékes világjáró
15Az Őr Istent magasztalom
16Átyin Kata: VI. Marosszéki Lófuttatás
16Újabb testvér-települési szerződés
16Átadták a székesfehérvári III. Székely Bál támogatását a Bözödújfaluért Egyesületnek
17Közlemény a vízfogyasztókhoz
17Látogatók a Rhédey-kastélyban
18Hírek-tudósítások röviden
19Városnapi sportrendezvények Erdőszentgyörgyön
19A Székelyföld Labdarúgó Akadémiának alközpontja lesz Erdőszentgyörgy
19X. Szent György Kupa – szabadfogású birkózás
20A rajz- és fotópályázat nyertes alkotásai

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. március-április összevont szám
1Kormányos Sándor: Március
1Sárkányölő Szent György napja
2Károlyi Amy: Nagyhét
2Ételszentelés húsvétvasárnap reggelén
2Bartis Ferenc: Pogány húsvét
3Dr. Barabás László: Húsvét szép reggelén – marosszéki öntözőversek
4József Attila: (csak az olvassa…)
4Költők József Attiláról
4Kossuth-díj Farkas Árpádnak
4Farkas Árpád: Dúdoló
5Bölöni Domokos: Páll Lajos emlékezete
6P. Buzogány Árpád_ Akit most az angyalok keresnek
6Vass Katalin: Gerlóczy Márton: Mikecs Anna – altató
7Hegyi László: Református lelkészek Erdőszentgyörgyön a 18. század végén és a 19. század első felében
8Kerekes – László Noémi: Testvérvárosok Arany nyomában
8Örökségünk őrei – a vetélkedő gálája Marosvásárhelyen
9Magyarosi Erzsébet laudációja a Könyv és gyertya-díj átadásának gáláján
10A Százfonat Egyesület közleménye: Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által
11Zsemberovszky Márta: Tanulni?…De mit és miért?
11Dr. Bige Szabolcs: Örömre indult
12Gálfi Ilona: Naplemente Idősklub tevékenységéből
13Fazakas Levente: A böjtölés ideje
13Fülöp Ferenc: Bözödi történet
13F.L.: A következő 450 esztendő
14Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával
14Bözödi György: Székely emberek – zsidó istenek
15Átyin Kata: Március 15. Erdőszentgyörgyön
15Épül a református óvoda és bölcsőde
16Újabb aláírt támogatási szerződés Erdőszentgyörgyön
17Csibi Attila Zoltán polgármester közleménye vízügyben
17Aszfaltozott út Kőrispatak felé
18Átyin Kata: A székesfehérvári Székely Bálon gyűjtöttek az Összetartozás Templomának
18Kozma Jenő: I. Edzők emlékversenye
18A 2018-2019-es tanév szerkezete
19Hírek – tudósítások röviden
20XXVII. Szent György Napok Erdőszentgyörgyön

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2018. január-február összevont szám
1Ferenczes István: Újévköszöntő
1Sebestyén Péter: A betűk a helyükön vannak
2K.M.: In memoriam Dr. Halász József
2Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
2Sebestyén Péter: A betűk a helyükön vannak (folytatás)
3Müller Péter: A házasságban hazamegyünk egymásba
3Hervay Gizella: Két vers
3Károlyi Amy: Egyensúly
4Kovrig Magdolna: A vallásszabadság éve
4Mátyás király öröksége
5Kovrig Magdolna: Kiállították a Koncz-kódexet
5Hegyi László: A dokumentumok tükrében
6Bözödi György: Székely emberek-zsidó istenek
6Nagy Miklós Kund: Mozaikkép színes emlékkockákból
7Székely Ferenc: Móricz Virág Bözödön
8Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
8Pethő László-Árpád: Halálos menet, Utazások
8Fülöp Dorottya: Havat
9Czirmay Szabó Sándor: Ha nem akarod akkor is, Egészen más
10Kovács Hont Imre: Anyámasszony katonái
10Arany János ismeretlen arca
11Szakál Jolán elbeszélés: Bözödi mondák
11Fazakas Levente: Isten szeret!
11A Százfonat néptáncosai a vajdasági Zomboron
12Kovrig Magdolna: Számvetés a Bodor Péter Művelődési Egyesület tevékenységéről
13Gálfalvi Ilona: A Naplemente Idősklub tevékenységéből
14A magyar kultúra napját ünnepelték a Rhédey-kastélyban
15Átyin Kata: A Rhédey-kastély őrei
16Csibi Attila Zoltán polgármester és Császár Károly szenátor beszémolója
17Adományok templomépítésre
17Baja város példamutató adománya
18Kivitelezőt keresnek a templomépítéshez

18Egy lépéssel közelebb a Rhédey-múzeumhoz

19Pálfordulás
19Márton Károly: Egy éjszaka följegyzéseiből
20A háztartási hulladék elszállításának programja
20Felújítják a Kőrispatak felé vezető utat
20Kozma Jenő: Birkózás a megyei szakaszon

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2017. november-december összevont szám
1Cseh Katalin: Alkalmi vers
1Müller Péter: Karácsonyi gondolatok
2Juhász Gyula: Karácsony felé
2Pilinszky János: A fényességes angyal is
2Fekete István: Roráté
2Rózsa Enikő: Gyermekkorom karácsonya
3Garay András: Karácsonyi történet
4Kovrig Magdolna: Könyvbemutató Erdőszentgyörgyön
5Irodalmi Prima Primissima-díj
5Szabó T. Anna: Kányádi Sándor szóletésnapjára
5Mint öreg fát az őszi nap…
5Szelíd fohász
6Cseh Katalin: Lina néni
6Cseh Katalin: Szemek
6Hegyi László: A Zeyk család erdőszentgyörgyi vonatkozásai
7Tamás Abigél: Élményekben gazdag kirándulás
7Kiss József: Születésnapi köszöntő
8Gálfalvi Ilona: Pillanatképek a Naplemente Idősklub tevékenységéből
9Fazakas Levente: Püspöki vizitáció Bözödön
10Kovrig Magdolna: Színpad Fesztivál – XXV.
11Sólyom Szilvia, Hajas Árpád Zsolt: Egy hétvége a SZÍNPAD bűvöletében
12Átyin Kata: Celldömölki diákok Erdőszentgyörgyön
Önkormányzati tudósítások:
13Novák Csaba-Zoltán szenátor városunkban
14III. Erdélyi Kopó Szemle – Rhédey Claudia-kupa
14Táncoló Erdőszentgyörgy
15Szorít az idő
16Márton-napi vigasság
16Szülők iskolája
17Új iskola épül
17Kovrig Magdolna: A celldömölki Soltis Lajos Színház turnéja
17Szémítógépek az iskolának
17Előrelépés a 136A megyei út ügyében
Hírek, tudósítások röviden:
18Adománygyűjtés hátrányos helyzetű családoknak
18Olcsóbb lett a szemét elszállítása
18Januárban indul a szelektív hulladékgyűjtés
19Karácsonyi városszépítés
19Adventi koszorúk időseknek, betegeknek
19Karácsonyi készülődés az iskolában
19Köszönet a segítőknek
19Böszörményi Zoltán: Újévi köszöntő
20Ferencz Imre: Évek
20N. Horváth Péter: Szilveszter

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


2017. szeptember-október összevont szám
1Varró Dániel: Október
1Dr. Vekerdy Tamás idézet
1Nagy Sári Attila: Ősz
2Arany János: Mindvégig
2Arany János: Melyik talál
2Arany János Múzeum Nagyszalontán
3Szabó Magda – 100
3Szabó Magda: Program
3Szabó Magda: Végrendelet
3Szabó Magda: Búcsúzás
4Tamási Áron: Magyar fohász
4Bölöni Domokos: Szólt a rigó a Nyikónál
5Cseh Katalin: Ködkép
5Cseh Katalin: Felismerés
5Ráduly János: Haikuk
6Márton Károly: Fölösleges szavak
6Márton Károly: Ráduly János vallomása
6Székely Ferenc: Rőt cseresznyefák a hegytetőn
6P. Buzogány Árpád: Köszöntő sorok Ráduly Jánoshoz
7Dr. Bige Szabolcs: Lukács és a torony
8Bölöni Domokos: Gyöngyike lógóba jár
9Mihály Molnár László: Szanaszét szórva a világ
10Átyin Kata: Megkezdődött az új tanév Erdőszentgyörgyön is
11Gligor Róbert László: Nincs gond a létszámmal (?)
11Kovrig Magdolna: „Ne hagyjuk a templomot, a templomot s az iskolát!”
12Hegyi László: Gróf Rhédey László és báró Inczédy Ágnes kora
12Bözödi György: Székely emberek – zsidó istenek
13Kuti Mária: Erdély gyásznapjai
13Tollas Tibor: Október 23
13Böszörményi Zoltán: Katedrális az örök télnek
14Fülöp Irén: Vass Áron, a makfalvi állatszobrász
14Doszlop Lidia: 25 éves a makfalvi alkotótábor
15Kovrig Magdolna: XIII. kőrispataki nyári színjátszó tábor
16Énlaka-konferenciák
16Kilyén Ilka: A gyertya könnye
16Színjátszóink a magyarfenesi fesztiválon
17Nagyszülők és unokák, „Kétszer András” apó
17Bözödi György: Őszi hálaadás
17Fazakas Levente: Tisztelet az időseknek
17A hálaadás ünnepe
18Átyin Kata: Bözödújfalusi találkozó
19Átyin Kata: Bélapátfalvi szüreti mulatságon az erdőszentgyörgyiel
20Tízéves a Naplemente!
20Kovrig Magdolna: Tíz év
21V. Székelyföldi Magyar Városok Polgármestereinek Találkozója
21Rhédey-múzeumot terveznek Erdőszentgyörgyön
22Erdőszentgyörgyön kezdődik a jubileumi missziós hét
Rövid hírek:
23Esővíz-vezeték csere a központban
23Munkálatok a Hosszú utcai tömbháznegyedben
23Közlemény a vízgondok ügyében
23Erdélyi kopók szemléje Erdőszentgyörgyön
23Szüreti mulatság Erdőszentgyörgyön
24A Százfonat Egyesület életéből
24Celldömölki diákok Erdőszentgyörgyön

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


 

 

2017. július-augusztus összevont szám
Tartalomjegyzék:
1Weöres Sándor: Kánikula
1Kedei Zoltán: Nyarat idéző műtermi gondolatok
2K.M.: Szilágyi Zoltán
2Dr. Culcer Sándor: A Petőfi-rejtély
3Arany János: Emléklapra
3Csorba Győző: Az én Arany Jánosom
4Cseh Katalin: Könnyű nyári munka
4Márton Károly: Látod, fiam?
4Márton Károly: Nem haragszom
4Székely Ferenc: Jakab Ödön hazaérkezett
4Bölöni Domokos: Szomorú ürességek
5Fülöp Kálmán: A harmatarcú nő
5Fülöp Kálmán:Az Az együttlát homokszemei
5Kapui Ágota: Zsoltár
5Hegyi László: A Rhédeyek Erdőszentgyörgyön közösségének emlékezetében
6Bözödi György: Székely emberek-zsidó istenek
7Filmek Bözödújfaluról
9Feltámasztják az elárasztott falut (Krónika)
10Szente B. Levente: Rekviem Bözödújfaluért
10Ambrus Lajos: Rekviem
11Fülöp Dorottya: Kétszer
13Tövissi Éva: Szép beszéd verseny Gyulakután
13Nagy Mónika: Élményekben gazdag kirándulás
14Székely Ferenc: Istentől kapott talentummal
15Átadták a város új vízüzemét
16Gálfi Ilona: A Naplemente Idősklub tevékenységéből
17Orbán Szidónia: Élményekkel, örömökkel teli családi nap
17Zsemberovszky Márta: Tánctábori benyomások
18Fazakas Levente: A megbocsátásról
18Ráduly János: Bözödi képeslapok
18Józsa Margit nagyszüleire emlékezik
19Zsemberovszky Márta: Emlékezése
19A bözödi gyermektábor
19Falunap Bözödön
19Átadták a Bözödújfalusi-tó körüli felújított utat
20Gligor László Róbert: V. Marosszéki Lófuttatás
20Szakál Jolán: Ne kívánj!

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


 

2017. május-június összevont szám
Tartalomjegyzék:
1Kaffka Margit: Rügyek
1Bölöni Domokos: Lélek
2Léta Áron: Kedves ballagó diákok!
2Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell
3A 20. századi utódok Arany Jánosról
3Arany János: Vásárben
4Hegyi László: Wesselényi Kata a református egyház es az iskola mecénása
5Gáspár György: Ötszáz éves a reformáció
6A Bodor Péter Színkör sikerei Celldömölkön
7Kovrig Magdolna: Amit rosszul tudunk a csíksomlyói búcsúról
8Székely Ferenc: Az én Gyóni Gézám
8Székely Ferenc: A gyertya könnye
8Jakab Ödön – emlékkiállítás Vadasdon
9Fülöp Kálmán: Angyalok keresnek
9Fülöp Kálmán:Az elkoptatott gondolat tüzében
9Kapui Ágota: Érzem
9Kapui Ágota:Profán vasárnapi könyörgés
9Márton Károly: Határmentén
9Márton Károly:Mint koldus
9Ráduly János: Versbe öltözöm
9Bölöni Domokos: Nyelvünk örökmécsese, Sütő András
10Bölöni Domokos: A kibési kenyér illatáról
11Sebestyén Péter: Vallomás az első szerelemről
12Szent György Napok képekben
15Buksa Éva-Mária: A múltat őrizve a jövőt vigyázzuk
16Székely Ferenc: Megtartani az igazi értékrendet
18Gálfi Ilona: A Naplemente Idősek Klubjának tevékenységéről
18Fazakas Levente: A legszebb ünnep
Hírek röviden:
19Konfirmálás
19Grazioso Vonósnégyes koncertje
19Kányádi Sándor Országos versmondó verseny
19Gyermeknapi rendezvények
19Elhunyt Jókai Anna
20Hirdetések

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


 

2017. március-április összevont szám
Tartalomjegyzék:
1Szabó T. Anna: Hajtson a föld
1Kedei Zoltán: Nyissunk ablakot a reménynek
2Arany János: Érzékeny búcsú
2200 éve született. Úgy művelte a nyelvet, mint földműves a földjét
3Arany János: Oh! ne nézz rám
3Arany János:Itthon
4Pilinszky János: Harmadnapon
5Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva
6Fülöp Kálmán: A harmatarcú nő
6Fülöp Kálmán: A megszegett kenyér
6Fülöp Kálmán: Angyalok keresnek
6Köszöntjük a 82 éves Elekes Ferencet
7Fülöp Dorottya: Csendélet
7Fülöp Dorottya: Ez mind este
7Deák Paula Blanka: Addig is figyelj
8Székely Ferenc: Szekérrel, gyalog és teherautón
8Koszta Gabriella: Hatos Gyöngyvér, a tanár
9Gálfalvi Ilona: A Naplemente Idősek Klubja tevékenységéből
10Hegyi László: Rhédey Zsigmond és felesége, báró Wesselényi Kata
11Fülöp Ferenc: Soli Deo Gloria
12Török Stenczer Enikő: Jakab Ödön sírjánál
13Jakab Ödön: Dal a falumról
13Kovrig Magdonla: Űzött vad a béke apostolából
14Isabelle Huppert üzenete a Színházi Világnap alkalmával
14Székely Ferenc: A közösség mindennél fontosabb
15K. M.: Március 15. – Erdőszentgyörgyön
15KoMa: Leeresztették a Bözödújfalusi-tó vizét
16Fazakas Levente: Hiterősítő hét Bözödön
16Zsemberovszky Márta: Bözöd Falutanácsa
Hírek röviden:
17Kovrig Ildikó: Iskolánk kicsi büszkeségei
17Nőszövetségi találkozó-könyvbemutatóval
17Celldömölki Soltis Színház turnéja
17Szalagavató
17Folytatódnak az aszfaltozási munkálatok
18Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Celldömölkön
18Ezerlátó Fesztivál Celldömölkön
18Töltsünk néhány órát Arany János társaságában!
18Jelenvaló múlt
18Az önkéntes tűzoltók tevékenységéből
18Szász Levente: Elindult a bajnokság – birkózás
18Szász Levente: Jó a kezdet – labdarúgás
19Sajtóközlemény: Szent György Napok
20A sárkányölő Szent György legendája
20Szent György Napi előzetes

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.


 

2017. január-februári összevont szám
Tartalomjegyzék:
1Fekete István: Hóvirág
1Dragomán György: A szerelmeslevél
1Szabó T. Anna: A mai nap
2Fülöp Dorottya: Rések
2Deák Paula Blanka: Elcsodálkozol
3Bölöni Domokos: Doáré inimá
3Arany János: A lepke
3Fülöp Kálmán: Esthajnalcsillag
3Fülöp Kálmán: Falióra
4Fülöp Kálmán: Zuhogó Záporban
4Fülöp Kálmán: Rendhagyó levél
4Székely Ferenc: Őrhelyen gyújtott jeltüzek
6Az erdőszentgyörgyi Rhédeyek, mint a falu és az egyház patrónusai
7Fülöp Ferenc: Soli Deo Glória
8Schmindt Sándor: Erdélyi sóhajok
9Kovrig Ildikó: Kisdiákok sikerei
10Kovrig Magdolna: a Bodor Péter Művelődési Egyesület 2016-os tevékenységéből
11Bereczki Zoltán (Bero): Egy színművész „Gerilla missziója”
12Gálfi Ilona:A Naplemente Idősklub tevékenységéből
13Benedek Elek és Fisher Mária
14Székely Ferenc: A szándék nem elég, kellenek a vállalkozók
15Mátyus Ilona: Kórházi tapasztalataimból
16Zsemberovszky Márta: Párhuzamos beszélgetések
17Fazakas Levente: A bözödi unitárius egyházközösség 2016-os tevékenységéből
18Kozma Jenő: Lőrincz Márton emlék-rangadó
Hírek röviden:
19Újra kitűzik a székely és a magyar lobogót Erdőszentgyörgyön
19A farsang jegyében – kabaré, előadások
19Kosarasbál Erdőszentgyörgyön
19Ingyenes fogas akció városunkban is
20Hirdetések

Az újság megtekintéséhez kattintson a borítóra.