Erdőszentgyörgy

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték a Rhédey kastélyban

Több mint tíz éve annak, hogy Erdőszentgyörgyön először megünnepelték a Magyar Kultúra Napját. Azóta folyamatosan, minden év január 22-e, a kultúránkról szól. Idén sem alakult másként. Igaz ugyan, hogy ez nem tartozik a naptárunk piros betűs ünnepei közé, ennek ellenére ugyanakkora jelentőséget tulajdonítunk neki és igyekszik a település apraja, nagyja méltón megünnepelni azt. Ez ávben is a Bodor Péter Művelődési Egyesületnek, a Szent György Technológiai Líceumnak és a helyi önkormányzatnak köszönhetően sikerült megszervezni.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere annak ellenére, hogy nem tudott részt venni az eseményen, támogatásáról biztosította a szervezőket, kihangsúlyozva: „sok mindent hátrahagyhatunk utódainknak. Az emberek zöme általában azon munkálkodik, hogy tárgyi javakat halmozzon fel élete során, majd ezeket gyermekeire hagyja, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kultúránk átadása kell legyen az elsődleges cél. A kultúránk tesz azzá minket, amik vagyunk, a kultúránk az, ami megkülönböztet minket másoktól. És ahhoz, hogy egy öntudatos generációt hagyjuk hátra, elengedhetetlen a kultúránk megismertetése velük, átadása nekik. Azon kell igyekeznünk szülőként, városvezetőként, pedagógusként, hogy gyermekeink megszeressék kultúránkat, oda figyeljenek rá, akarják gondozni, majd időteltével tovább adni az újabb nemzedéknek. Tehát még egyszer hangsúlyozom: továbbadni, megszerettetni, és a fennmaradásáról gondoskodni. Ez az egyik legfőbb feladatunk. Ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy lehetőségemhez mérten támogassam a kulturális események megszervezését Erdőszentgyörgyön” – fogalmazott a városvezető.

Január 22-én, délután 5 órától az erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyban tartott eseményre sokan ellátogattak. Voltak diákok, tanárok, de ezenkívül számos helybéli, és környékbeli is érkezett. Jakab Éva, nyugalmazott magyar szakos tanár előadásával kezdődött az este, a magyar himnusz értelmezését és üzenetét ismertette a nagyérdeművel. „Kultúránkat, melynek része a népköltészet, irodalom, zene, festészet, építészet magunkban hordozzuk, bárhol élünk, a világ bármely sarkán. Van, aki a családból hozza magával, vagy az iskolából, mások felnőttként döbbennek rá, milyen kincsekkel rendelkezik nemzetünk”- nyitotta az előadások sorát Jakab Éva, Bartók Béla idézetével. Majd a Magyar Kultúra Napjának kialakulását ismertette. Kölcsey Ferenc által írt, a magyar himnusz születésének évfordulója alkalmából, a nemzeti tudatunk erősítése céljával tartott rendezvényen, a magyar himnusz rövid értelmezése is elhangzott. Ezt, Hegyi László, a Szent György Technológiai Líceum történelem szakos tanára vetítéssel egybekötött, információ gazdag, gróf Rhédey Zsigmondné hadadi báró Wesselényi Kata (1735-1788) életét és munkásságát bemutató előadása követte. Hegyi kiemelte: „említésre méltó, – ezen a napon főleg-, hogy Wesselényi Kata nagyon fontosnak tartotta azt, hogy magyar ember, magyar nyelven művelődjön, ezért hangsúlyt fektetett arra, hogy beszerezzen magyar nyelvű könyveket.” A könyvek másoltatása, vásárlása valamint írása által létrehozta az egyik legjelentősebb könyvtárat Erdőszentgyörgyön. Évek múltán felépítette marosvásárhelyi otthonát, a mai Teleki Téka épületét, és könyvei nagy részét átmenekítette oda, majd halála után Teleki Sámuel felesége, Wesselényi Kata unokahúga, Bethlen Kata örökli. „Mindenképpen emlékét, hagyatékát tovább kell adnunk. Erre el kell kötelezzük magunkat, erdőszentgyörgyiek. Ugye, mindig Rhédey Claudiáról beszélünk. Én magam is Claudiát tartottam és tartom valamilyen szinten Erdőszentgyörgy legbecsesebb szülöttének, de ha belemélyülünk Wesselényi Kata életébe, az fedezhető fel, hogy még többet tett Erdőszentgyörgyért, a magyar kultúráért, mint bárki más”- zárta előadását Hegyi László. Ezt követően egy fél perces csenddel emlékeztek meg az egybegyűltek Wesselényi Katáról, aki halálának 230. évfordulója január 20-án volt.

Ezután a Rhédey kastély őrei mutatkoztak be, majd Tamás Abigél, 11. osztályos tanuló saját versét, Rhédey Claudiáról írt költeményét szavalta el. Ezt, a többek által már türelmetlenül várt díjkiosztó követte. A Szent György Technológiai Líceum egy pályázati felhívást tett közzé, Fény címmel, amelyre az országban tanuló, 5-12. osztályos diákok nevezhettek be az általuk létrehozott festménnyel, rajzzal, prózával illetve költeménnyel. 30 iskolából, 24 településről, az ország 8 megyéjéből jelentkeztek a felhívásra. Az elbírálás több kategóriában történt: először az 5-6., majd a 7-8. és végül a 9-12. osztályosok alkotásait, vers, próza és rajz kategóriákban díjazta a zsűri. Jutalomként az elismerő oklevelek mellett, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jóvoltából felajánlott könyvek kerültek kiosztásra. A győztes verseket és prózákat is előadták alkotóik, még ünnepélyesebbé téve a rendezvényt. Az esemény zárómozzanataként a magyar himnuszt énekelték el a résztvevők.

Erdőszentgyörgy, 2018. január 23.

Fotók: Átyin A. Kata