Erdőszentgyörgy

A Magyar Kultúrát ünnepeltük Erdőszentgyörgyön

Január 22-én délután zsúfolásig megtelt a Rhédey-kastély előadóterme, ahol a Polgármesteri Hivatal, a helybéli Bodor Péter Művelődési Egyesület és a Szent György Technológiai Líceum magyar tanárai közösen hirdettek ünnepséget a Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

 

Az esemény Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármesterének üzenetével és köszöntésével kezdődött. „Ha a magyar kultúráról beszélünk, beszélnünk kell az oktatásról, a nyelvről is, mint annak fontos alkotóelemeiről. Ezeknek van elengedhetetlen szerepe a magyarságtudat kialakításában, és elmélyítésében, a szülőföld iránti hűség és szeretet erősítésében, az anyanyelv képességének fejlesztésében, fiataljaink nevelésében” – hangsúlyozta a városvezető, majd így folytatta, „január 22–én a magyar himnusz születését ünnepeljük, és ezzel együtt 30 éve a Magyar Kultúra Napját is. Ez az a nap, amikor fejet hajtva emlékezünk meg a magyarok közös kincséről, arról a himnuszról, amely érzelmi töltete által összeköt minket, magyarokat, éljünk a világ bármelyik részén, tömbben vagy kisebbségként. A magyar kultúra nem létezhet nyelv nélkül. Ezért kell azon lennünk, hogy óvjuk, vigyázzuk, de ne elzárva egy ládába, hanem továbbadva, hogy szájról szájra terjedve megőrizze szépségét, értékét, közösségteremtő erejét. Ki kell vennünk részünket a magyar kultúra ápolásából!”- emelte ki Csibi Attila Zoltán, megköszönve azok munkáját, akik nap mint nap tesznek a kultúra megmaradásáért.

A polgármester szavait, Szilágyi Magdolna, magyar szakos tanár bemutatója követte, melyben Ady Endre életét és munkásságát ismertette az egybegyűltekkel. 2019-et Ady évnek nyilvánították, mivel január 27-én 100 éve annak, hogy híres költőnk, Ady Endre elhunyt. Az erdőszentgyörgyi magyartanárok által meghirdetett pályázatértékelő és díjazás következett, amelynek címe Titkok és csodák voltak. A pályázat keretén belül rajz, próza és vers műfajokban vártak pályamunkákat az ország bármely részéről, 5-12. osztályos diákoktól. A pályázatra összesen 131 rajz, és 70 próza, vers érkezett, mindez 7 megye 22 településéről. Az esemény keretén belül felolvasásra kerültek a legjobb művek, de a kastély előterében a szebbnél szebb rajzokat is megcsodálhatták az odaérkezők.

A díjazottak oklevélben, és a helyi önkormányzat támogatása által megvásárolt értékes könyvjutalomban részesültek. A rajz pályázat 5-6. osztályosoknak kiírt kategóriájában 97 munka érkezett. Első díjban a vajdakamarási (Kolozs megye) Bernát Anna, második díjban a gyulakuti iskola 5. osztályos diákja, Szekeres Gréta részesült, míg a harmadik díjat 3 diák érdemelt ki: a székelykeresztúri Bello Andrea és Lőrinczi István, illetve Bartha Bernadett. Dicséretben részesültek: Adorjáni Bence (Gyulakuta), Gáll Gyopárka (Gyulakuta), Havadi Zsuzsanna (Gyulakuta), Suba Katona Boglárka (Erdőszentgyörgy).  A 7-8. osztályosok 27 rajzot küldtek az ítészeknek. Első díjat az erdőszentgyörgyi Csizmadi Ferenc, második helyezést a kelementelki Páskuy Benjámin kapott. Harmadik díjat nem ítélt a zsűri ebben a kategóriában, viszont három dicséretet osztott ki: Nagy Klementina (Gyulakuta), Szabó Eszter (Gyulakuta) és Kuti Martin (Székelykeresztúr) részesült könyvadományban. A 9-12. osztályosok összesen 7 rajzot küldtek. Közülük Mihut Eszter, nagyváradi tanuló első díjat kapott, Dézsi Eszter (Erdőszentgyörgy) és Kristóf Sarolta (Erdőszentgyörgy) második helyezést értek el. Harmadik díj nem lévén, dicséretben részesült Kéry Alexandra (Nagyvárad).

 

A rajzpályázat elbírálását a próza követte. Az 5-6. osztályosok közül első díjat Magyari Tamás (Gyulakuta), másodikat Albert Hunor Dániel (Kend), harmadikat Bebek-Ács Bianka (Érszőlős) és Szfárli Zsanett Bernadet, dicséretet Németh Ádám és Magyari Bálint (Balavásár) kaptak. A 7-8. osztályosok közül első helyezést Helmeczi Barbara Orsolya (Berettyószéplak), második helyezést Gálfalvi Gréta (Erdőszentgyörgy), harmadik helyezést Tóth Imre Kevin (Berettyószéplak) ért el, Kánya Virág Kata (Berettyószéplak) pedig dicséretben részesült. A 9-12. osztályosok közül legjobbnak Kocsis Beatrix Natália bizonyult, ezt követte másodikként Szeles Emese alkotása, harmadik helyen Kabai Henrik-László végzett. Itt is ítéltek különdíjat, amit Borbáth Mátyás (Sepsiszentgyörgy) vihetett haza.

 

A pályázat keretén belül nagyon sok vers is született, nehéz dolga volt a zsűrinek. Végül úgy döntöttek, hogy az 5-6 osztályosok költeményei közül Suba-Katona Boglárka (Erdőszentgyörgy) első díjat, Józsa Kristóf Zsolt (Bögöz) második díjat, valamint Gáll Gyopárka (Gyulakuta) harmadik díjat kap. A dicséret Dávid Imre Arnoldot (Gyulakuta) illette. A 7-8-osok versei közül Császár Kláráé (Gyulakuta) bizonyult a legjobbnak, ezt három második díjazott követte: Pál Orsolya-Tímea (Székelykeresztúr), Barabás Zsuzsánna (Erdőszentgyörgy), Pál Apolka (Kend). Harmadik díjban Mihai Claudia Alexandra (Szilágyerked) részesült, különdíjat Lacz Ádám (Csíkcsicsó) kapott. a 9-12. osztályosok kategóriájában első díjat László Ákos (Marosvásárhley) és Tamás Abigél (Erdőszentgyörgy) kapott, másodikként Szűcs Tamás (Nagyvárad) következett, majd a harmadik díjat Orbán Anita Evelin vihette haza. Dicséretben Csutak Erika, Bodi Mátyás László (Nagyvárad) és Buzási Patrik (Nagyvárad) részesültek. A díjakat Szilágyi Magdolna és Kerekes Noémi magyartanárok adták át, gratulálva a díjazottaknak és megköszönve minden alkotónak, hogy részt vettek a pályázaton.

A Magyar Kultúra Napjának ünneplése a Grasiozo Vonósnégyes felejthetetlen koncertjével zárul, amelyben elsősorban a magyar vonatkozású művek kerültek előadásra.

 

Erdőszentgyörgy

  1. január 23.