Erdőszentgyörgy

Elballagtak az erdőszentgyörgyi végzősök

2019. május 31-én búcsúztak oktatási intézményüktől, tanáraiktól, társaiktól az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum végzősei. A ballagási ünnepség az iskola udvarán zajlott, ahol a három középiskolai és az egy szakiskolai osztályokban tanult végzősök mellett, a tanárok, az iskolatársak, a rokonok, a barátok is összegyűltek, hogy e felemelő pillanat részesei lehessenek.

Léta Áron, az iskola igazgatója ünnepnek nevezte a mai alkalmat, „őszinte, érzelmes és igaz pillanatok azok, amelyeket most közösen átélünk. Az emberi élet szakaszainak kezdetét és végét az ilyen pillanatok jelentik. Jó ilyenkor megállni és visszanézni az elmúlt évekre – fogalmazott az igazgató, majd beszéde végén célokat, és azok elérését kívánta a búcsúzó diákoknak.

Dumitru Marinela aligazgató is búcsúzott a diákoktól: „2019. május 31-e számotokra kedves diákok, a Gaudiamus eléneklésének napja is, amikor befejeztétek a négy éves középiskolai tanulmányaitokat és felnőtté váltatok”. Kívánta, hogy szemükben mindig megmaradjon a most felragyogó energia, őszinteség, tudás, amelyet a megtanult leckék, versek által sajátítottak el az elmúlt évek során. A felszólalók sorában köszöntő- és búcsúbeszédet mondott Tar András, Erdőszentgyörgy alpolgármestere, aki az önkormányzatot képviselte, ugyanis Csibi Attila Zoltán polgármester, személyes okok miatt nem tudott részt venni az eseményen. Az alpolgármester beszédében kiemelte: „A mai napon véget ért életünk egy fejezete. Tovább kell lépnünk, kamatoztatnunk kell mindazt, amit az iskolától kaptunk, amit e pár év alatt tapasztaltunk, és valóra kell váltsuk álmainkat.” Majd beszédét így zárta: „a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullnak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Ma búcsút intetek mindennek, ami ismerős volt, ami kényelmes volt. Tovább léptek. De attól, hogy elmentek, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életeteknek, akármi is történjen.”

A történelmi egyházak képviselő is kifejezték jókívánságaikat és sok sikert kívántak az iskola padjait elhagyó diákoknak. Gáspár György, református lelkész, Boldizsár Ferenc római katolikus plébános és Iacob Raul Tudorel ortodox pap is a legjobbakat kívánta a végzősöknek.

Az iskola és a város, valamint az egyházfők képviselőinek beszédeit követően a 12. osztályosok átadtál az iskola zászlóját a tizenegyedikeseknek, akik hasonlóan az előző generációkhoz, egy évig vigyázzák az, majd egy év múlva ők is továbbadják a következő osztálynak. Szabó Erik és Buzogány Barbara tizenegyedik osztályos tanulók búcsúztak a végzősöktől, majd Pop Alexandra és Tamás Abigél búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól és iskolástársaiktól a ballagó tanulók nevében.

A ballagási ünnepséget a díjátadó követte, ahol az osztályfőnökök adták át osztályaik a tanulmányi eredményeik alapján odaítélt érdemokleveleket.

 

Erdőszentgyörgy,

  1. május 31.