Erdőszentgyörgy

Erdőszentgyörgy polgármesterének, Csibi Attila Zoltánnak, valamint a térség parlamenti szenátorának, Császár Károlynak éves beszámolója

December 28-án, csütörtökön, 11 órától tartott sajtótájékoztatót a marosvásárhelyi Petry Bisztróban Erdőszentgyörgy polgármestere, Csibi Attila Zoltán. A házigazda mellett, Császár Károly, a térség szenátora is év végi számadást tett, melyben ismertette tevékenységét.

A sajtótájékoztatót Csibi Attila Zoltán, városvezető kezdte, aki a 2017-ben kivitelezett és megálmodott feladatokat mutatta be a sajtó képviselőinek. Elsőként, azokat a munkálatokat sorolta fel, amelyek a település arculatának megváltoztatásához, szebbé tételéhez járultak hozzá. Megemlítette a település világítórendszerének teljes, energiatakarékos, Led égőkre való kicserélését, a központban és mellékutcákban letérkövezett járdarészeket, az aszfaltozott utcák rendbetételét, de kitért a hó takarító eszközök vásárlására, valamint a művelődési ház új fény- és hangtechnikájának beszerzésére, felszerelésére is.

„A sikeresen elvégzett munkálatok mellett egy másik szemétszállító vállalattal is sikerült megállapodást kötni. Ez két okból is jelentős változás: az egyik, hogy olcsóbb lett a szemétszállítási díj, így nemcsak az erdőszentgyörgyi, de a közigazgatásilag városunkhoz tartozó bözödi lakósok is kevesebbet kell fizessenek. A másik előnye a váltásnak, hogy januártól elindítjuk a szelektív hulladékgyűjtést, remélve, hogy ezzel csökkenthetjük a felhalmozott szemét mennyiségét. Erre a célra, speciális konténereket helyezünk el, ahová bedobhatják az üveget, a papírt, a fém hulladékot és a PET palackot az arra megfelelő tárolóba”- folytatta beszámolóját Csibi Attila Zoltán.

A sajtótájékoztató keretén belül szó esett a város rendezvényeinek finanszírozásáról illetve arról, hogy a település, közel tíz egyesületét segítette az önkormányzat, valamilyen formában az elmúlt esztendőben. A Kis-Küküllő sportegyesület idén a gyerekek sportolási lehetőségének megteremtésére fókuszált. Ennek érdekében, az óriási sportolási igényre való tekintettel Balavásártól, Makfalváig az erdőszentgyörgyi önkormányzat saját költségen szállítja a focizó gyerekeket. Jövő évtől a sportegyesület csatlakozik a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiához, így annak rendszere szerint folyik a sportoktatás is. Jövő évtől a magyar nyelvű elméleti oktatás is újraindul, egy filológia szak várja az új tanévtől a gimnazistákat. A kórház is szóba került, igaz ugyan, hogy a megszűnés veszélyétől megmenekült, de még sok változtatás előtt áll. Igyekszik az önkormányzat az egészségügyi intézmény teljes szigetelését kivitelezni, és egy járóbeteg rendelés létrehozása is tervben van.

A megvalósítások és elvégzett feladatok után a már elindított vagy megnyert pályázatokról esett szó a folytatásban. Folyamatban van a Rhédey kastély előtti tér parkosítása, a jelenlegi bentlakás mögötti rész parkosítása, az öt szobás Rhédey múzeum létrehozása és az ezzel kapcsolatos levéltári munka, szintén a Rhédey kastélyhoz kötődő feladat lesz a jövőben a mennyezet restaurálása. Licit fázisban van a Dózsa György úti iskola jelenlegi épületének teljes felújítása és egy új szárny hozzáépítése. Elkezdődik hamarosan a református óvoda és bölcsőde megépítése, ezen kívül egy másik, Európai pályázatból finanszírozott óvoda (napköziotthon) is, illetve a bözödújfalusi összetartozás templomának felépítése. A beszámoló végén, Csibi Attila Zoltán hangsúlyozta, „sokat dolgoztunk már az elmúlt években, hogy Erdőszentgyörgy egy élhető környezetű, felzárkóztatott város legyen, hangsúlyt fektetve infrastruktúrára, kultúrára, oktatásra egyaránt, és mint láthatják, sokat dolgozunk a jelenben, és még többet fogunk a jövőbe is”.

A polgármester úr után, Császár Károly a térség szenátora mutatta be éves tevékenységét. „Fényt szeretnék vetni azokra a dolgokra, amelyek a mi térségünket érintik – kezdte beszámolóját. „Én Gyulakután lakom, szívem csücske a Balavásártól Szovátáig lévő régió. Azt ígértem, hogy emberközeli politizálást fogok végezni, ezt be is tartom, és igyekszem a helyi emberek igényeit kiszolgálni. Nagy sikerként könyvelem el ebben az évben, hogy a Nemzeti Fejlesztési Alapból, a térségből csak két polgármesteri hivatal nem nyert pályázatot, a többiek minimum egy pályázatot sikeresen lehívtak”- számolt be Császár Károly szenátor.

Ami szorosan összefügg a parlament és a helyi önkormányzat között, hogy sikerült módosítani azt a földtörvényt, amely a január 1-től újraállamosítani szándékozott, nem megfelelően telekelt földterületekre vonatkozik. A területek kataszteri felmérésére elindult egy kedvezményezés, ezt az állam is támogatja, így a polgármesteri hivatalok kataszteri felméréseket tudnak végezni településeiken.

Volt olyan rendelkezés, hogy kisvárosok önkormányzatai saját költségvetésből ifjúsági tevékenységeket nem támogathatnak, ezt is sikerült megváltoztatni. Így jövőre is segíthetik anyagilag a helyi tehetségeket, sportolókat.

A közbirtokosságok nem igényelhettek földalapú támogatást, ha a földterületek nincsenek tulajdonukba betelekelve. Sikerült úgy módosítania a törvényt, hogy a polgármesteri hivatal igazolásával megkaphassák a támogatást az érintettek. „Erdőszentgyörgygyel kapcsolatban el kell mondanom, hogy folyamatosan fejlődő és kiteljesedő kapcsolat van Csibi Attila Zoltán polgármester úrral, ehhez tagadhatatlanul jó alapot szolgáltat a szenátori tisztségem előtti munkakapcsolat is. Ilyen kapcsolat formálására törekszerm a térség összes polgármesterével és jegyzőjével is, annak érdekében, hogy a mindennapi problémáikban segítségükre lehessek”- fogalmazott a képviselő. „Turisztikailag nagyon nagy potenciál van Erdőszentgyörgyben, igyekszünk a Bözödújfalusi-tó adta lehetőségek kihasználására is, hogy minél több turista látogassa meg a kisvárost – fejezte be Császár Károly szenátor.

Erdőszentgyörgy
2017. december 28.