Erdőszentgyörgy

Földtörvény-módosító találkozó Erdőszentgyörgyön

Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyban találkozott Császár Károly, az RMDSZ szenátora a Felső Kis-Küküllő-menti Önkormányzatok képviselőivel. A találkozó célja a földtörvény módosítása körüli felvetődő kérdések megvitatása, és annak gyakorlatba ültetésére vonatkozó eligazítás. A 2018. szeptember 20-án, csütörtökön reggel 9 órától kezdődő munkamegbeszélésen az említett térség polgármesterei, jegyzői és a Földalap iroda munkatársai nagy érdeklődést mutatva találkoztak a kastély konferencia termében.

A földtörvény módosításának köszönhetően a belterületek, a házak melletti kertek és udvarok telekelése mostantól könnyített eljárással zajlik. A hatályba lépett módosítás értelmében 2018. december 4-ig van lehetőség kérvényezni birtoklevelet, azokra a belterületekre – ( lakáshoz, melléképületekhez tartozó terület, udvar, kert ), amelyeknek a jogi helyzete rendezetlen, például: a terület a Román Állam ( Statul Român ), Kollektív Gazdaság (C.A.P.) tulajdonában van, a terület tulajdonosa nem rendelkezik tulajdonjogot igazoló iratokkal, vagy hasonló bonyolult helyzetekben. A törvény értelmében, a kéréseket a Polgármesteri Hivatal székhelyén kell benyújtani legkésőbb 2018. december 4-ig.

A törvénymódosítás sok ingatlan tulajdonosnak segít megoldani eddig megoldhatatlannak látszó problémáját és a bürokrácia bonyolult útját is leegyszerűsíti. Ehhez azonban szükséges a helyi polgármesteri hivatal alkalmazottainak szakszerű felkészítése, akik majd a hozzuk forduló helyi lakósok ügyeit segítenek megoldani. „Az egyik eset, hogy nincsen semmi papírjuk, másik eset, ha van telekkönyv, benne van a ház, de kevesebb terület szerepel, mint amennyi valóban van, akkor ez a törvénymódosítás segít tisztázni és megoldani a problémát”- részletezi Császár Károly szenátor. „A harmadik eset, amikor van telekkönyv, a ház a nevükön van, de a terület nincs, hanem a Román Államé” – folytatja a szenátor. A földtörvény-módosítási javaslatot egy 2017-ben végzett felmérés előzte meg, amely keretén belül Császár Károly a Maros megyei polgármesteri hivatalokban járta körbe a telekeléssel kapcsolatos akadályokat, problémaköröket. Azt vizsgálta, hogy a Megyei Földosztó Bizottság hány kérést nem hagyott jóvá, és mi volt ennek az oka. „Mint kiderült a kérések 99 %-át nem hagyták jóvá, és 99,99%-ban az volt a probléma, hogy nem rendelkeztek azokkal a bizonyító aktákkal, amit a megyei bizottság szabályzatában előírásként szerepeltek. Ez a törvény olyan szempontból módosult, hogy bizonyító aktaként ezután elfogadják a szomszédok közjegyző előtt tett nyilatkozatát”- magyarázza a szenátor. „A rendezetlen telekkönyvek aktualizálása sajnos önköltséggel is jár” – folytatja Császár Károly – „mert kell egy topográfus által végzett felmérés, illetve a közjegyző előtt tett nyilatkozat is kiadással jár, ha pedig elhalálozott személy után kéri valaki vissza, akkor kell egy örökösi minőséget igazoló akta, amit szintén a közjegyzőnél kell megcsinálni”. A megyei bizottság most dolgozik azon, hogy az említett törvénymódosítás alapján aktualizálja rendszabályzatát, Császár Károly szenátor ígérete szerint ezt a folyamatot figyelemmel kíséri és megpróbál úgy csiszolni rajta, hogy több akadály ne legyen.

„Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy segíteni tudjunk az embereknek, Vannak, akik évtizedek óta rendezetlen telekkönyvvel rendelkeznek, vagy mindenféle birtokpapír nélkül vásárolták, illetve örökölték házukat, telkeiket. Ez a törvénymódosítás nekik jelenthet elsősorban segítséget. A mai munkamegbeszélés célja is az volt, hogy a Császár Károly szenátor által kiharcolt módosítás révén tudjunk segíteni az embereknek, úgy, hogy ha bemegy a polgármesteri hivatalba felkészült szakember várja és segítse megoldani a problémát”- fogalmazott Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere.

Azok az erdőszentgyörgyi és bözödi lakósok, akik rendezetlen telekkönyvvel rendelkeznek, és azt tisztázni szeretnék, forduljanak bizalommal a város Földalap irodájának munkatársához, aki útbaigazítást ad, illetve segít rendezni a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat.

 

Erdőszentgyörgy,

  1. szeptember 20.