Erdőszentgyörgy

Iskolát korszerűsít és épít szeptembertől Erdőszentgyörgy

Iskolát korszerűsít és épít szeptembertől Erdőszentgyörgy Város Önkormányzata. A Dózsa György út, 5. szám alatt álló tanintézményen végzett kivitelezési munkálatokhoz szeptemberben fognak hozzá. A meglévő épületet felújítják, és hozzátoldanak a létezőnél egy jóval nagyobbat. Az elkészült iskolában az előkészítő osztálytól a 8. osztályos diákokig fognak majd tanulni, hisz eddig az iskola különböző épületeiben voltak szétszórva az elemis és középiskolás diákok.

 

Az iskola jelenlegi állapotában
Az új tanintézmény látványterve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenlegi Szent György Technológiai Líceum keretein belül működő elemi iskola épületét a század elején építette a magyar állam. 1896-ban volt a millenniumi ünnepség, és Erdőszentgyörgyön ebben az évben fogtak hozzá a szóban forgó épület elkészítéséhez. A munkálatokat 1905-ig fejezték be. Az évek során több felújítási munkálatot is végeztek, de érdemleges változást nem hajtottak végre, így a több mint száztíz éves iskola, azóta is, eredeti formájában látható. A hosszú évek során, a mindennapi használattól megrongálódott épület felújítása és bővítése vált indokolttá. Gyakori problémaforrás volt, hogy az előkészítő, és 1-8 osztályokba járó gyerekek a Szent György Technológia Líceum, különböző épületeibe jártak, ennek megoldását remélik az újonnan épülő intézménytől. Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy Város polgármestere elmondta „pozitív jövőképet sugall az, hogy iskolabővítésre van szükség a városban, hisz ez azt is jelenti, hogy egyre több gyerek jár iskolába. Nem titkolt szándékunk az oktatási színvonal növelése településünkön, és ennek első lépése, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk a tanulóknak és pedagógusoknak. Szeretném, ha Erdőszentgyörgy a környező településekről is vonzana be diákokat, így a városvezetés mindent megtesz lehetősége szerint, hogy ez megvalósulhasson” – fogalmazott az elöljáró. „Hosszas egyeztetés és tanácskozás következtében a Szent György Technológia Líceum vezetőtanácsa leosztja a rendelkezésre álló tantermeket a szeptembertől induló tanévre, hisz a felújítási munkálatok miatt a Dózsa György úti iskolában nem lehet oktatási tevékenységet folytatni az új tanévtől”- hangsúlyozta a polgármester, majd a szülőktől is megértést, együttműködést és türelmet kért, hisz elsősorban a gyerekek érdeke, hogy átmeneti megoldást találjanak a tanteremhiányra.

Léta Áron, a Szent György Technológia Líceum igazgatója elmondta, még most is folynak az egyeztetések, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben melyik osztályt, melyik épületbe osszák be. Tény, hogy a tanteremhiányt csak úgy tudják áthidalni, ha a gyerekek két váltásban járnak majd a tanórákra, így lesznek olyan évfolyamok, akik délután járnak iskolába. Az igazgató elmonda, a kisebbek (előszékítő és első osztályosok) valamint a végzős (8., 12. osztályok) és líceumi (9-11.) osztályok mindig délelőtt fognak járni iskolába, a megszokott rendszer szerint. A 2-4. osztályok, illetve a szakiskola második és harmadik évfolyama is délután jár majd a líceum U épületébe. A 6-7. osztályos diákok programja vár még döntésre, ugyanis annak függvényében, hogy hogyan indulnak a 9. osztályok, valamelyik évfolyamnak még délutáni oktatásban kell részesülnie.

A jelenlegi iskolához tartozó telek 4942 nm, ezen helyezkedik majd el az új létesítmény. A mostani iskola 703,42 nm (pince 40,62 nm, földszint 387,80, emelet 275 nm) összfelületű épület. A jelenlegi épület leltári értéke 399.400 lej. Ebben kilenc tanterem van, amelyben az előkészítő osztályoktól a negyedik osztályig, magyar tagozaton tanuló diákok tanultak az elöző tanévben. A tervek szerint az új iskola épületének földszintje 841,27 nm, és az emelet 834,36 nm lesz. Ebben, összesen 18 osztályterem, étkező, öltöző, tanári szoba, irodák, orvosi rendelő, raktár, illemhely is tartozik. A felújítási és építkezési munkálatok kivitelezési ideje 18 hónap, ami 2020. februárt jelent. Az új iskola épületébe az előkészítő, emeli és középiskolai osztályok fognak tanulni.

  1. decemberében kezdődött az a közbeszerzési eljárás, amely eredményeként elkezdődhetnek a szeptemberi munkálatok. A novemberi, Nemzeti Fejlesztési Alappal megkötött, finanszírozási szerződés aláírása után, közel hét hónapos adminisztrációs akadályt legyőzve, a kész tervekkel valamint a kivitelezővel megkötött szerződéssel rendelkezik a város vezetősége. A teljes befektetés értéke 5.173.460 lejbe fog kerülni, ebből 4.853.267 lejt a Nemzeti Finanszírozás Alap áll, a különbözet, azaz 320.193 lejt Erdőszentgyörgy Város 2018-as költségvetéséből elkülönített önrészt adja. A június 28-án aláírt szerződés értelmében a munkálatokat a Conart Structuri kft végzi és 4.618.219,83 lejbe fognak kerülni.

 

Erdőszentgyörgy,

  1. augusztus 13.