Erdőszentgyörgy

Ismét találkoztak a bözödújfalusiak. Az Összetartozás Templomának alapkövét is elhelyezték.

 

 

28. alkalommal találkoztak a Bözödújfaluból elszármazottak, a siratófalként ismert emlékhelyen, augusztus 4-én, 11 órától. A találkozó megszokott programja után elhelyezték az Összetartozás Templomának alapkövét is.

A Bözödújfalusi találkozóra nem csak azok látogatnak el, akik valamikor ott születtek, hanem azok leszármazottai, rokonai, barátai, sőt olyanok is érkeztek hétvégén az emlékparkba, akik később értesültek a történtekről, de együtt éreznek és átérzik Bözödújfalu szellemét, valamint azt a kimondhatatlanul szomorú történetet, amit az elárasztott falu magában hordoz. A szombati találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános celebrált, majd áldozhattak a résztvevők. A misét Szombatfalvi József, nyugalmazott unitárius lelkész istentisztelete követte. „Életünknek mélysége ez a hely, és mégis valami szent magasság, ahol egy pillanatra újra jól érezzük magunkat, mert itthon vagyunk”– hangzott el az imában. Az ez alkalomra választott bibliai idézet az Apostolok cselekedeteiről írott könyv tizedik részének 33. verse volt: „Te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr!” Szombatfalvi József, Bözödújfalu szülöttje beszédében kiemelte: „28. alkalommal éljük át a szülőfaluba visszatérés örömét, keserűségét, bánatát vagy éppen pillanatnyi mosolyát, amely feldereng arcunkon akkor, amikor találkozunk, kezet fogunk és mondjuk a Szentírás üzenetével, hogy te jól tetted, hogy eljöttél”. Minden évben értéses pillanat az, amikor ismét találkozhatnak a világ, különböző pontjaira elsodródott falus társak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szentmisét és istentiszteletet követően, köszöntőbeszédek sorával folytatódott az esemény. Az idei esztendő, jelentős évfordulónak számít az unitárius egyház életében. Ugyanis 450 éve vívták ki a vallásszabadságot, miszerint a hit Isten ajándéka ezért mindenki azt a vallást gyakorolhassa, amely felfogásával megegyezik. A vallási sokszínűség tökéletes példája Bözödújfalu, hisz a tragikus elárasztás előtt hat különböző vallás volt jelen a településen. A vallásszabadság évének jegyében érkezett Bözödújfaluba Bálint Benczédi Ferenc, a magyar unitárius egyház püspöke, aki elmondta „azon nem szabad bánkódni már, nincs idő, hogy az elmúlt évek és évtizedekben éket vertek közénk, szembe állították az eget a földdel, a templomot az iskolávalAz Összetartozás Temploma annak az erdélyi szellemiségnek lesz az otthona, ahol Isten és ember együtt örvend a teremtés világának (…). Építsük fel az összetartozás, a türelem és a szeretetnek azt a hajlékát, ahol minden isteni teremtmény otthon érzi magát”. Végezetül, a tordai országgyűlési határozat másolatát nyújtotta át a püspök, Szombatfalvi Józsefnek, melynek eredetijét a szebeni levéltárban őrzik.

Bözödújfaluban voltak az utolsó székely szombatosok, akik a zsidó vallás előírásai szerint éltek. Ezért idén a zsidó vallás képviselőit is meghívták a szervezők a Bözödújfalusi Találkozóra. Így érkezett a megemlékezésre Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközösség elnöke, aki kiemelte, hogy az Összetartozás Temploma mellett számára és a hitközösség számára elengedhetetlen a bözödújfalusi zsidó temető rendbetétele is. Ebben kérte a település vezetőségének segítségét. Ugyanakkor a bözödújfalusiakkal együttérzését fejezte ki.

Az egyházi képviselők felszólalásait az erdélyi politikum ismert személyei folytatták. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke mellett, a találkozóra érkezett Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke is, aki a Román Vízügyi Hatóságnál járt közben a templomépítés ügyében és segített az engedélyeztetési procedúra sikeres kivitelezésében. A köszöntők sorát, Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy Város polgármestere zárta, akit egy éve fogadtak be a bözödújfalusiak, a tiszteletbeli bözödújfalusi címmel megajándékozva. A polgármester úr elmondta, hogy óriási támogatást kaptak az emberektől, amióta meghirdették az adománygyűjtést. „Még egy kapavágást se tettünk és összegyűlt a szükséges összeg 70 %-a”- fogalmazott az elöljáró. „A templom a bözödújfalusiak összetartozását fogja jelképezni, az ők gondolkodásmódjukat, a tenni akarásukat, ragaszkodásukat azokhoz a maradványokhoz, amik még Bözödújfalut jelenthetik. Ebből indult a templomépítés ötlete is, hogy hirdessük azt, hogy Bözödújfaluban hogy éltek az emberek, és hogy a 6 vallási közösség egymás melletti élését is megmutathassuk. Az épülendő templomot azért neveztük el Összetartozás Templomának, hogy egyik felekezet se mondhassa a magáénak és minden felekezet a sajátjának érezze. Mindenki találja meg benne azt, ami az övé, és mindenki úgy tudjon bemenni oda, átérezni azt, amit az a templom át fog adni, hogy érezze: az ő Istene, egyháza és hite is ott van bent és ezt Bözödújfalunak köszönheti. Ez a jelkép továbbviszi Bözödújfalu csodálatos világát, amit én is megismerhettem az elmúlt években”. Befejezésül Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta, az építkezési munkálatok szeptemberben kezdődnek majd, annak ellenére, hogy nincs meg a teljes összeg, de tudják, hogy még nagyon sokan hozzájárulnak a templomépítés költségeihez.

 

A találkozó programját Simó Annamária énekesnő dalaival, valamint Ács Orsolya, Koller Fanni és Karda Kamilla Szente Levente verseket szavalva tették emlékezetesebbé.

Az emlékparki program után, a találkozón részt vevők közösen levonultak a templom helyéhez, ahol Sükösd Árpád, Bözödújfalu szülöttje mondott beszédet, majd Szombatfalvi Józseffel közösen elhelyezték az Összetartozás Templomának alapkövét, amit a jelen lévő egyházi képviselők meg is áldottak, szenteltek.