Erdőszentgyörgy

Novák Csaba Zoltán szenátor tartott konzultációt Erdőszentgyörgyön

Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátora, október 19-én délután konzultációt tartott a Rhédey kastélyban, amely a magyar nyelvű oktatás terén fennálló helyi problémák feltérképezése céljából indult. Az előző napokban Dicsőszentmártonban és Szovátán ismerkedett az ottani problémákkal. Az erdőszentgyörgyi találkozóra Balavásár, Gyulakuta, Székelyvécke és Erdőszentgyörgy polgármesterei, iskolaigazgatói, aligazgatói és pedagógusai voltak hivatalosak. Az aktuális problémák ismeretének tudatában, Novák Csaba Zoltán igyekszik segíteni azok megoldásában, ugyanakkor a későbbi tanügyi törvénymódosításra tett javaslataiban is felhasználhassa.

A konzultáción Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere is jelen volt, aki kiemelte a helyi középiskolából jelenleg hiányzó, elméleti oktatás visszaindításának fontosságát, arra hivatkozva, hogy a gyermek létszám elegendő, viszont „olyan eredményeket kell felmutatni a tanintézménynek, ami meggyőzi a diákot és szülőt egyaránt, hogy erdőszentgyörgyi líceumban kezdje a kilencedik osztályt”- mutatott rá az elöljáró. Elmondása szerint, örül, hogy sikerült az oktatásügyekért felelős szenátornak találkoznia azokkal a pedagógusokkal, akik személyesen tudják előterjeszteni nehézségeiket, amikkel a mindennapi munkájuk során kell szembenézniük. „Azt javaslom, hogy ne csak az iskola igazgatói építsenek ki kapcsolatot Novák Csaba Zoltán szenátor úrral, hanem azok a szaktanárok is, akik később érdemben kérdéseket, problémákat tudnak felvetni, hozzászólni adott témához. Próbáljunk meg létrehozni egy olyan rendszeres találkozót, amelynek a gyümölcsét egy pár év múlva élvezni is lehet”- hangsúlyozta Csibi.

A konzultáció, Novák Csaba Zoltán oktatásügyekért felelős szenátor munkásságának rövid ismertetésével indult. Kiemelte, „én amellett vagyok, hogy meg kell őrizni a magyar nyelvű elméleti oktatási vonalat itt is, Nyárádszeredában, Szovátán, de más Maros megyei városokban is”.

A néhány mondatos ismertető után, hamarosan előkerültek azok a megoldásra váró nehézségek, amikkel a pedagógusok, iskolaigazgatók készültek. Első, és legnagyobb problémaként a magyar nyelvű szakkönyvek hiányát nevezte meg Léta Áron, az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum igazgatója. Mint kiderült, ez egy általános hiányosság, és számos magyar nyelvű iskolában ezzel szembesülnek a pedagógusok. Ehhez a témakörhöz kapcsolódva jegyezte meg Kovács Zoltán, a Gyulakuti Iskola igazgatója, hogy a munkafüzetek használatára is megoldást kellene keresni, hisz törvény szerint ezek nem használhatók az iskolai oktatásban. Azzal indokolta kérésüket, hogy a tankönyv, egy adott témakörre csak néhány feladatot tartalmaz, ami nem elégséges az ismeretanyag elmélyítéséhez, példaként felhozva a matematika tantárgyat, ahol elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű feladatmegoldás a tudás megszerzéséhez.

Egy másik javaslat a szenátor úr felé, az óvodai oktatás kötelezővé tétele volt. Mivel a jelenlegi beiskolázási törvény nem mondja ki, hogy az óvodai nevelés kötelező, sok gyerek úgy kerül be első osztályba, hogy sosem járt óvodában, így hiányoznak náluk azok az alapok, amiket csak ott kaphat meg, majd a tanító erre építve folytatja tanításukat. Arról nem is beszélve, hogy a gyerek hátrányos helyzetből indul- ecsetelte Kovács Zoltán.

Ezenkívül, megfogalmazódott a pedagógusok kihelyezési procedúrájának könnyítésére tett javaslat is az igazgatók részéről, ugyanis jelenleg ez a folyamat nagyon hosszú, és bonyolult. Novák Csaba Zoltán elmondta, az új tanügyi törvény feladata lenne ez. Az óvodaitól az egyetemi szintig rengeteg bürokratikus akadály van, és ezeken gyökereiben kell módosítani. Eddig egy kormány sem vállalta fel, hogy gyökeres változtatásokat vezet be, de a szenátor úr reménykedik abban, hogy ez nem marad így a jövőben.

A roma gyerekek integrációja is felmerült a találkozó alkalmával, ugyanis egyre több az olyan gyerek, aki nem jár iskolába különböző okokból. De az iskolai mobiltelefon használat problematikáit is megvitatták a találkozó résztvevői, illetve az iskolai programok gyermekközpontúvá tételére is kitértek.

Vajda József, a balavásári Török János Általános Iskola igazgatója a túlzsúfolt tantervet nehezményezte. Egy példát is felhozva, miszerint egy Németországban első osztályt befejezett gyereket, nem tudtak itt második osztályba íratni, mert csak a betűk felét tanulták meg, így osztályt kellett ismételni. Balavásárán is problémát jelent a roma gyerekek integrációja- ecsetelte az igazgató.

Győrffy Melinda, a Székelyvéckei Általános Iskola igazgatója az osztályok indításához szükséges létszámot csökkentené. Mivel térségükben kevesebb a gyerek, hatékonyabban tudnának dolgozni kisebb létszámú osztályokkal. A tanügyi törvény szerint 26 gyerek után lehet párhuzamos osztályt indítani, viszont egy tanítónak nagyon nehéz 24 gyerekkel is dolgozni.

Az erdőszentgyörgyi pedagógusok a színvonalas továbbképzőket hiányolták és említették meg a szenátor úrnak. Egyaránt kellenének továbbképzők különböző témákban tanároknak, tanítóknak, igazgatóknak és szülőknek is. Szóba került a szemléltető eszközök hiánya is, mivel 2008-ban kaptak az iskolák utoljára keretet szemléltetőeszközök beszerzésére, ezért a jelenlegi tanév kezdetén is sok tanító kénytelen volt saját anyagi ráfordításból berendezni a tantermet. Emellett megemlítésre került azoknak a gyerekeknek a helyzete is, akiknek szüleik külföldön dolgoznak, ezért egyedül, vagy nagyobb testvérrel élnek együtt. De a problémás gyerekek integrálása és a tehetséges diákok kiemelése is megoldásra vár az érintett tanintézményekben.

A konzultáció végén Novák Csaba Zoltán megígérte, hogy szem előtt tartja munkája során a felmerült és átbeszélt problémákat, megköszönve a jelenlévőknek, hogy megosztották tapasztalatikat, ezáltal lehetőséget biztosítva azok orvoslására.

Erdőszentgyörgy, 2017. október 20.