Erdőszentgyörgy

Tavalyinál jelentősen jobbak a képességvizsga eredmények Erdőszentgyörgyön

Az Erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceumban végzett nyolcadik osztályosok 80,19 %-a vizsgázott sikeresen a múlt heti képességvizsgán.

A 2018-2019-es tanévet az egy román, és két magyar nyelvű osztályban, összesen 34 diák zárta átmenő jeggyel, akik be is iratkoztak a képességvizsgára. Az erdőszentgyörgyi oktatási intézményhez tartozó bözödi iskolából 4 diák iratkozhatott be az általános iskolai tanulmányokat lezáró írásbeli vizsgákra. A román osztályban tanulók csak román nyelv és irodalomból, illetve matematikából kellett bizonyítsák tudásukat, míg a magyar nyelvű osztályban végzettek román, magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából kellett vizsgázzanak.

Az összesen, 38 beiratkozottból két tanuló nem jelent meg a vizsgáztatás napján. A román osztályban végzettek 77,78 %-a ment át a képességvizsgán, míg a 2 magyar osztály tanulói 82,61%-os átmenési arányt értek el. Léta Áron, a Szent György Technológiai Líceum igazgatója elmondta, ez az eredmény jóval meghaladja a tanulók előző évi képességvizsgán elért eredményeit. Majd kiemelte, hogy a siker annak is betudható, hogy az iskola szaktanárai felkészítőket tartottak, amely kiegészült az RMDSZ kezdeményezése eredményeként megtartott felkészítőkkel, ami Erdőszentgyörgy esetében 8 alkalommal, 2-2 óra oktatást jelentett.

A képességvizsgán, minden olyan beiratkozott vizsgázása sikeresnek tekinthető, aki elérte az 5-ös átlagot, vagyis nem kellett minden tantárgyból megírnia az átmenő jegyet. Az iskola igazgatója rávilágított arra, hogy a líceumba iratkozási, végső jegyekben 20%-ot számít az 5-8 osztály négy éves átlaga, és 80 %-ot az abszolválón elért jegy.

Az erdőszentgyörgyi oktatási intézményben ősszel négy 9. osztály indul. Két elméleti osztály (román nyelvű filológia, és magyar nyelvű természettudományok szak) és két szakiskolai osztály (egy élelmezés és turizmus, valamint egy esztétika és asztalos szak) várja a tanulmányait folytatni akaró diákokat. A kilencedik osztályba való iratkozás jelenleg is zajlik, hisz a szakiskolai osztályokba már az elmúlt napban is iratkozhattak, az elméleti líceumba jelentkezőket július 3-7. között várja az iskola vezetősége.

Az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum már négy éve beiratkozási központként működik, ami azt jelenti, hogy Szovátától Balavásárig, Kend és a Nyárád-mente tanulói is itt iratkozhatnak kilencedik osztályokba. A végleges eredményeket, az elosztás után július 12-én függesztik ki. Az iskola vezetősége arra biztatja elsősorban a helyieket, hogy válasszák az erdőszentgyörgyi középiskolai osztályokat, de a más településekről érkezőket is szeretettel várják.

 

Erdőszentgyörgy,

  1. június 27.