Erdőszentgyörgy

V. Székelyföldi Magyar Városok Polgármestereinek Találkozója

  Ötödik alkalommal üléseztek a polgármesterek a Székelyföldi Magyar Városok Polgármesterinek Találkozóján. Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Gyergyószentmiklós után, a szeptember 21-i, zárt körű találkozónak az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély adott otthont. A kéthavonta más-más városban megszervezett események mindig egy-egy tematika köré voltak felépítve. Az előző alkalmak mintáját követve, az erdőszentgyörgyi találkozó központi témája a székelyföldi demográfiai változások ismertetése, a fiatalok külföldi munkavállalásának aránya és okainak bemutatása volt. Ez alkalommal a házigazda, Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere mellett részt vettek Fülöp László Szováta, Gálfi Árpád Székelyudvarhely, Molnár Tibor Szentegyháza, Lázár Kis Barna Barót, Gyerő József Kovászna, Ráduly Róbert Csíkszereda, Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós, Tóth Sándor Nyárádszereda valamint Rafai Emil Székelykeresztúr városok polgármesteri.
  A találkozó 15 órakor egy előadás sorozattal kezdődött. Elsőként Menyhárt István, az Europe Direct projektmenedzsere mutatta be Erdőszentgyörgyöt a Kik vagyunk? Mik vagyunk? című prezentációjában. A turisztikai desztinációk, és a kis város történelmi áttekintése mellett, a folyamatban lévő projekteket is megemlítette, mint a kastély udvarának parkosítása, egy Rhédey-szoba berendezése, valamint a kastélymennyezet és a pince restaurálása.
  Az előadók sorában Dr. Farkas Balázs ideiglenes ügyvivő következett, aki Dr. Csige Sándor Zoltán vezető konzullal közösen képviselte Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát. Farkas, köszöntése után felkérte a jelenlévő városok polgármestereit, hogy lehetőségük szerint segítsék a székelyföldi választópolgárok regisztrációs és adatmódosító folyamatát, felhívva a figyelmet az országgyűlési választások fontosságára.
  De Blasio Antonio az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének főtitkára az általuk létrehozott és működtetett hálózatot ismertette, felkínálva annak lehetőségét, hogy bármelyik erdélyi város csatlakozhasson. Jelen pillanatig egyetlen székelyföldi város tagja az Egészséges Városok Szövetségének, ez pedig Erdőszentgyörgy.
  Egy néhány perces szünet után Dr. Csala Dénes, egyetemi adjunktus, blogger online bejelentkezése következett a Demográfiai változások és kilátások Székelyföldön címmel. A Székelydata működtetője saját oldalán így ír tevékenységéről: „a SZÉKELYDATA a transindex.ro blogfelhőjébe tartozó adatelemző és adatvizualizációs blog. Székelyfölddel, Erdéllyel, Romániával, Magyarországgal és a nagyvilággal kapcsolatos kontemporán adatsorokat dolgoz fel és mutat be az adatok szemszögéből szuggesztív módón, a legújabb adat-vizualizációs történetmesélési technológiák alkalmazásával, és ezáltal, különböző társadalmi-politikai-gazdasági problémákba nyújt betekintést egy új, objektív perspektívából.” Előadásában statisztikai adatokkal alátámasztva mutatott rá, többek között arra, hogy Székelyföldön mi okozza a legtöbb ember halálát, milyen mértékű elöregedésről beszélhetünk, illetve hogyan változik az átlag életkor az idő előrehaladtával.
  A felmérések, és kutatások ismertetésének folyamatát kastély-, illetve templomlátogatás szakította meg. A résztvevő polgármesterek és előadók elsőként a település református templomát, majd a kastély tematikus szobáit látogathatták meg idegenvezető kalauzolásával. Ezt szintén egy kutatásismertetés váltotta. Fanici Mihály, az Új Nemzedék Központ hálózati és innovációs igazgatója szemléltette a Szontágh Szabolcs ifjúságszakmai igazgatóval közösen képviselt kutatóközpont tevékenységét, néhány gondolatébresztő eredményre rávilágítva. 15-29 év között fiatalok körében végeznek felméréseket, többek között a nemzet- és identitástudatot, nyelvismeretet, nemzeti hovatartozást kutatva. Fanici a birtokában lévő információkra alapozva kiemelte, a migrációs potenciál a társadalom minden rétegét áthatja, és a migráció kérdésköréről, mint veszélyről kell beszélnünk. Az intézetről bővebben a http://www.ujnemzedek.hu/uj-nemzedek-kozpont oldalon lehet olvasni.
  Az előadások után a polgármesterek tartottak megbeszélést, majd a következő találkozó időpontját, és helyszínét szögezték le, amelyre Nyárádszeredában kerül sor, november 23-án.