Erdőszentgyörgy

Házassági közlemények

Erdőszentgyörgy város Polgármesteri Hivatalában az alábbi házasságkötési szándékokat jegyezték be.

A Polgári Törvéykönyv 285. cikkelye értelmében 10 napon belül

(1) Bárki kétségbe vonhatja a házasságot, ha törvényi akadály áll fenn, vagy egyéb törvényi követelmények nem teljesülnek.

(2) A házasságkötéssel kapcsolatos kifogást csupán írásban lehet tenni, az alapjául szolgáló bizonyítékok bemutatásával.