Erdőszentgyörgy

A bözödi halomsírok

A már elpusztult halmok, várak sokszor csak a talaj, vagy a növényzet elszíneződésével hívják fel magukra a figyelmet. A légi régészet a légi felvételek segítéségével lehetővé teszi a teljes lelőhelyek megfigyelését, valamint újak azonosítását. Az elmúlt években vidékünkön is folyt légi régészet, amelynek nyomán, beazonosították a bözödi halomsírmezőt. A bözödi halomsírmezőt Orbán Balázs ismertette először, modern kutatásokra azonban 2009-ig nem került sor. Ekkor, majd 2011-ben is, Czajlik Zoltán készített légi felvételeket a területről. A felvételek kiértékelése után 2012-ben az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és a Maros Megyei Múzeum együttműködésében műszeres lelőhelykutatást végeztek Bözöd Asztagos nevű határrészében. A halmokat Bözödről Gagy – Székelykeresztúr irányába haladva, a falutól alig 200 méterre, az út és a patak jobb oldalán láthatjuk.