Erdőszentgyörgy

Református templom

Készítette: Magyari Hunor

A gótikus stílusban épült, középkori eredetű református templom építésének ideje az 1200-as éve végére tehető. Az évek folyamán a templom több változáson, felújításon ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elnyerte. Ilyen fontos felújítás történt 1758-1760-as időszakban, amikor gróf Rhédey Zsigmondné született báró Wesselényi Kata hozzájárulásával fakazetták kerültek a hajó mennyezetére, a régi kőtemplomot és tornyot kívül-belül megújították, szószék és szószékkorona került a templomba. Mindkettő Sípos Dávid alkotása.

Ugyanebben az időszakban ácsolták a templom magas fedélszerkezetét és a nyugati részén lévő karzatát, ekkor kerül a Wesselényi címer freskója a szentély mennyezetére. A templom főjavítása 1935-ben kezdődött abból az összegből, melyet Victoria-Mary, angol királyné nagyanyja emléke iránti kegyeletből ajándékozott.


A templom alatt egy kripta található, amelyet 1614-ben a pestis járvány miatt befalaztak. Itt található Erdőszentgyörgy leghíresebb személyiségének, Rhédey Claudiának is a sírja.

A templom falán található mindkét fekete márványtáblát Mary Victoria, Claudia unokája állította. Az elsőt walesi hercegnőként 1904-ben, majd a másodikat V. György angol király feleségeként 1935-ben emeltette.

A műemlék épület idegenvezető kíséretében látogatható. Bejelentkezni vagy érdeklődni a Rhédey kastélyban, vagy a református parókián lehet.

A templom részletesebb története a http://turism-sangeorgiudepadure.ro/index.php/hu/latnivalok/
templomok/2486-biserica-reformata-din-sangeorgiu-de-padure-5
oldalon olvasható.