Erdőszentgyörgy

Heti piac

A hetipiac működési szabályzata

Az erdőszentgyörgyi heti piac élelmiszeripari termékek, otthoni cikkek, nem élelmiszeripari használati cikkek és bizonyos öltözködési és lábbeli áruk értékesítése céljából van berendezve és tervezve.

A piac egész évben, keddenként 7 és 14 óra között látogatható a Malom utca 3. szám alatt.

A piac és a terület bemutatása

Az élelmiszeripari termékeknek szánt terület, különböző részlegekben működik, a következő kategóriákban:

 • Zöldségek és gyümölcsök
 • Élelmiszeripari és nem élelmiszeripari termékek
 • Otthoni cikkek
 • Öltözködési cikkek és lábbelik

A piac keretén belül 40 darab (4 m x 1,2 m), 1-től 40-ig számozott stand biztosított.

A bérleti díjak és a kereskedők hozzáférése:

A kereskedők asztal bérlése a napi díj befizetése, vagy a Polgármesteri Hivatallal kötött és aláírt bérleti szerződés alapján történik.

A piac területére 7 óra után tilos autóval behajtani, a parkolás sem engedélyezett.

Az asztalok bérleti díja 10 lej/nap, a jegyet a piac bejáratánál kell fizetni.

Az asztalokat teljes-, vagy félévre lehet bérelni, a rajtuk szereplő szám alapján, az adminisztrátor köteles tartani azokat. Ha a bérlő nem jelenik meg 8 óráig, az adminisztrátornak joga van más rendelkezésére bocsátani az asztalt, de csak az adott napra.

Az a kereskedő, aki féléves bérleti szerződést ír alá 10%, aki pedig egy éves szerződést ír alá 15% kedvezményben részesül.

A bérleti díjat a Polgármesteri Hivatal pénztáránál kell kifizetni, és a nyugta felmutatásával lehet belépni, illetve használni a bérelt asztalt.

A tej árusítása (tej és joghurt):

a tejtermékeket csomagolását tiszta gézzel, fém tetővel vagy papírral kell lefedni,
a termelő fel kell tudja mutatni az eladáshoz szükséges állategészségügyi igazolást, és az egészségügyi könyvet,
az eladó köteles munkavédelmi öltözetet használni.

A halak árusítása külön kijelölt, a higiéniai és tárolási normáknak megfelelő helyen történik.

A piac, a város vízhálózatára van csatlakoztatva, és a következőkkel van ellátva:

 • a gyümölcsök és zöldségek mosásához alkalmas csapok,
 • elektromos világítás,
 • ívó- és szennyvíz hálózat,
 • női és férfi mellékhelyiségek,
 • fából készült standok.

A piacot használók számára nyújtott szolgáltatások

A piac adminisztrátora a következő szolgáltatásokat nyújtja a piac használói számára:

 • megvizsgálja az élelmiszeripari termékeket árusítók, termelői bizonyítványának meglétét.
 • alkalmazza a Helyi Tanács határozatában megszabott illetékeket,
 • felügyeli a kereskedői tevékenység civilizált körülmények között történő lebonyolítását,
 • megvizsgálja az állategészségügyi engedélyek létezését, és megtiltja azon élelmiszeripari termékek árusítását, amelyeknek ez az engedélye hiányzik,
 • felel a piaci higiéniáért és tisztaságért, kötelezve a kereskedőket a rend és tisztaság betartására,
 • informálja a Polgármesteri Hivatal vezetőségét a lebonyolított tevékenységekről, az észlelt rendellenességekről, a civilizált kereskedelem normáitól való kihágásokról, szükség esetén pedig kéri a rend őreinek a segítségét.

Tilos a piac területén mérgező, gyúlékony és robbanó anyagok, illetve fegyverek és lőszerek árusítása.

A piac használóinak jogai és kötelezettségei

A piac területén árusító kereskedők a következő jogokkal rendelkeznek:

 • a piaci illetékekről való könnyű informálódás,
 • a termékeikért olyan árakat kérni, amelyeket optimálisnak tartanak,
 • használni minden olyan szolgáltatást, amelyet a piac adminisztrációja nyújt,
 • informálódni a piac működésének periódusáról és órarendjéről.

A kereskedők és elárusítók a következő kötelezettséggel bírnak:

 • az eladásra szánt termékek árát feltüntetni, a törvény előírásai szerint,
 • betartani azokat a törvényeket, amelyek a kereskedelemre és a fogyasztók védelmére vonatkoznak,
 • az árucikkek mérlegelése és mérése törvényes, metrológiailag ellenőrzött eszközökkel,
 • a mérőeszközök hitelesítése,
 • a jogi és engedéllyel rendelkező magánszemélyek, a családi vállalkozások nevét, jól látható, könnyen olvasható helyre kihelyezni,
 • az eladási pont folyamatos tisztántartása, és a szemét kijelölt helyre való elszállítása,
 • a termékeket csak a kijelölt helyre szabad kitenni,
 • más, a Helyi Tanács által meghatározott kötelezettségek.

Tilos a termékek menet közbeni eladás, valamint a piac területén, a nyitvatartási programon kívüli árusítás.

A piac adminisztrátorának jogai és kötelességei

 • A piac működési szabályzatának kidolgozása a 384/2004 Kormányhatározat 32. cikkelyének értelmében, a helyi hatóságok jóváhagyásával,
 • ellenőrzi, hogy a piac használói rendelkeznek termelői/kereskedői minőséggel, a törvény értelmében, és nem engedi más kereskedők hozzáférését
 • ellenőrzi, hogy a kereskedelmi egységek neve és székhelye ki van-e függesztve,
 • látható helyre, és olvasható módon kihelyezi a szabályzatot, a nyitvatartási programot, és a bérleti díjakat,
 • támogatja az engedélyezett ellenőrző hatóságokat,
 • nem engedélyezi több eladó részvételét, mint a létező eladási helyek száma,
 • meghatározza a nyújtott szolgáltatások díját, és biztosítja ezek feltüntetését,
 • az eladási helyeket igénylők nyilván tartja, és biztosítja azok beosztását, a jelentkezés sorrendjében
 • megnézi, hogy a kereskedők tulajdonában lévő mérőeszközök, metrológiai szempontból ellenőrizve vannak, és megtiltja azon eszközök használatát, amelyek nem felelnek meg a törvény előírásainak,
 • biztosítja a piac tisztántartását,
 • más jogok és kötelezettségek, amelyeket más törvénykezési dokumentumok tartalmaznak.

A piac használóinak felelőssége és az alkalmazandó büntetések

Jogsértésnek számítanak a következő cselekmények:

 • a piacon történő építkezések vagy a létező építmények megváltoztatása,
 • az áruk kihelyezése és árusítása a kijelölt helyeken kívül, a járdáról vagy autókból történő árusítás,
 • a higiéniai és az állategészségügyi normák be nem tartása,
 • olyan élelmiszeripari termékek árusítása, amelyeknek nem létezik hivatalos dokumentációja az áru eredetével kapcsolatosan,
 • olyan tevékenységek lebonyolítása és termékek árusítása, amelyek a szerződésbe nincsenek belefoglalva,
 • a Helyi Tanács határozata által meghatározott díjak kifizetése nélkül történő kereskedelmi tevékenységek lebonyolítása,
 • a tűzvédelmi normák megszegése,
 • a piac rendbetételének, és a szemét elszállításának a nap végén,
 • a kereskedelmi területek bérbe adása, más személyek számára,
 • csomagoló anyagok elhelyezése a megközelítési utakra vagy más, ki nem jelölt helyekre,
 • csomagoló anyag és áruk elhelyezése éjszaka, a külön kijelölt helyek kivételével,
 • szeszes italok fogyasztása a piac területén,
 • az ellenőrző hatóságok munkájának bármilyen nemű megakadályozása,
 • a piac adminisztrációs személyzetének sértegetése szavakkal vagy gesztusokkal.

A jogsértések megállapítása a polgármester, a polgármester felhatalmazottai, a rendőrség, az állategészségügyi ellenőrök, illetve a Fogyasztóvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik.

Súlyos vagy többszörös kihágások esetén a polgármester, a bírság mellett elrendelheti az illető kereskedő kitoloncolását a piac területéről.

Az ellenőrző szervek felügyelik a piachasználók jogainak és kötelezettségeinek betartását, a törvény és a szabályzat értelmében.

A jelenlegi szabályzatot meg lehet változtatni, ki lehet egészíteni az erdőszentgyörgyi Helyi Tanács határozatával.