Erdőszentgyörgy

Borzond

Erdőszentgyörgytől észak-keletre feküdt a Borzond tanyája, ahol jelenleg nem létezik lakott ház. Az egykori település létezését néhány roskadozó ház, elvénült gyümölcsfák és szőlőlugasok jelzik. Az onnan elszármazottak a környező falvakba települtek át.