Erdőszentgyörgy

Bözödújfalu

Erdőszentgyörgytől 5 km-re, a Küsmöd-patak völgyében letelepült családok alapították a falut. Első okiratos említése 1566-ból származik. Már a középkorban volt temploma a településnek, melynek híressége a bözödújfalusi Madonna, Erdély egyik legértékesebb Mária-emléke, amely napjainkban az erdőszentgyörgyi katolikus templomba került áthelyezésre. A meglévő istenháza helyett 1740-ben fatemplomot, majd 1784-ben kőtemplomot emeltek. Az utóbbi tornya, éveken keresztül kimagaslott a falu szétrombolását okozó tóból.

Példaértékű volt, ahogy ebben a kis faluban római katolikusok, unitáriusok, reformátusok, görög katolikusok, székely szombatosok és ortodoxok együtt éltek békességben, összetartásban, egymást segítve. Ezt az egyedülálló vallási közösséget szüntette meg a hatalom szava, amikor felsőbb utasításra 1988-ban befejezték a gát építését, majd a Ceausescu rendszer bukása előtt egy évvel, elárasztották a települést. A lakosság kitelepítése 1985-ben kezdődött, és 9 év kellett ahhoz, hogy Bözödújfaluból Bözödújfalusi tó legyen. A falu lakóinak egy részét, főleg időseket a szomszédos Erdőszentgyörgyre költöztettek, de Erdély több mint harminc helységébe költöztek bözödújfalviak, akiket egyszerre fosztottak meg szülőföldjüktől, otthonuktól, és mindenüktől, ami számukra a szülőföldön való élet mindenkori örömét jelentette. A tó vizéből kimagasló, a falurombolás szimbólumává vált torony 2014-ben omlott össze.

A tóból kimagasló unitárius, és római katolikus templom

Az 1992-es népszámlálás alkalmával Bözödújfalunak 126 lakosa volt, akik a víz által el nem árasztott házakban élnek.

1995-ben Sükösd Árpád egykori bözödújfalusi lakós közbenjárásával egy siratófalat építettek, melyen emléktábla hirdeti a falu létezését:
A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra gonosz végrehajtói lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás békességben. Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma.

Siratófal – Bözödújfalu

Ennél a siratófalnál gyűlnek össze minden év augusztusának első szombatján a falu elszármazottai, azok hozzátartozói találkozni, beszélgetni és megemlékezni falujukról. A közigazgatásilag Erdőszentgyörgyhöz tartozó Bözödújfalu emlékét, a jelenlegi városvezetés a Bözödújfaluért Egyesülettel közösen karolta fel. A siratófal mellé harangot és haranglábat, valamint egy kopjafafalut állítva, amely házszám szerint, utcáról utcára tükrözi az egykori települést.

Kopjafafalu – Bözödújfalu
Harangláb és harang – Bözödújfalu

Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyban egy emlékszoba is hirdeti Bözödújfalu létezését, ahol maketten tekinthető meg a valamikori településkép, és a templom harangja is megkongatható. Emellett képek, tárgyak őrzik Bözödújfalu emlékét.

Bözödújfalu makettje

Az önkormányzat és az egyesület adománygyűjtést kezdeményezett az egykori templom visszaépítésének szándékával, ezáltal gondoskodva arról, hogy Bözödújfalu nem merüljön feledésbe. Az erre a célra szánt felajánlásokat a Bözödújfaluért Egyesület fogadja az alábbi számlaszámokon:

BANCA TRANSILVANIA – TARGU MURES
ASOCIATIA BOZODUJFALUERT,  COD CLIENT 257338,  SWIFT: BTRLRO22
HUF  RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR  RO73BTRLEURCRT0257533801
RON  RO26BTRLRONCRT0257533801

vagy bedobható a Rhédey kastélyba, a körispataki szalmakalap múzeumba, illetve a parajdi sóbányába kihelyezett adománydobozokba is.