Erdőszentgyörgy

Egyesületek

100 Fonat Szociokulturális Egyesület

Az egyesület az összefogás, hagyományőrzés és nemzeti identitás megőrzésének céljával alakult, körülbelül 130 tagot foglalkoztat. Tevékenysége közösségépítésben, hagyományőrzésben, tehetség-gondozásban és a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásában nyilvánul meg. Elnök: Ambrus Emese

ASTRA Egyesület

Az ASTRA Egyesület az erdőszentgyörgyi Teodor Muica részlege. Az egyesületnek 16 éves kulturális, vallási és szociális tevékenysége van, amely hat kulturális körben és egy kulturális központban bonyolítja le az eseményeit. Erdőszentgyörgy mellett, több környékbeli településen is jelen van. Elnök: Feier Emilia

Bodor Péter Művelődési Egyesület

Az egyesület célja a helyi magyar közösség művelődési életének fellendítése, a hagyományok ápolása, a magyar kultúra értékeinek terjesztése. Az egyesület színjátszó fesztiválokat, találkozókat, fórumokat, táborokat szervez. Nekik köszönhető a kéthavonta megjelenő Erdőszentgyörgyi Figyelő folyóirat is.

Bözödújfaluért Egyesület

Az Egyesület célja az elárasztott Bözödújfalu történelmi emlékeinek kulturális örökségvédelme. Ennek érdekében a még létező adatok összegyűjtésével, az innen elszármazottak segítségével a falu valós, hiteles történetét szándékoznak bemutatni. Ennek elérése érdekében számos lépést tettek. Elnök: Személy Dénes

Buksi Szülőbizottsági Egyesület

Buksi nevű szülőbizottsági egyesület jelentősen támogatja a szakképzett pedagógusok munkáját és a gyermekek nevelését az óvodai felszerelések, taneszközök korszerűsítése, fejlesztése révén (fénymásoló, új ágyak, ágyneműk, padlószőnyeg, didaktikai anyagok). A Buksi részt vállal az erdőszentgyörgyi oktatás mindennapjaiban. Kapcsolattartó személy: Sütő Mária Magdolna

Europe Direct Küküllő

Az Európai Bizottság közvetlen támogatásával működő, és képviselete által koordinált irodák feladata a polgárok díjmentes tájékoztatása az EU-val, annak szakpolitikájával kapcsolatos tudnivalókról, válaszolni a felmerülő kérdésekre, tájékoztató jellegű eseményeket szervezni. Erdőszentgyörgyön tíz éves tevékenykedés után, 2018-tól megszűnt.

Fiatal Erdőszentgyörgyiek Tanácsa (FiEszTa)

A kisváros életének fellendítéséért tenni akaró minden fiatal előtt nyitott tanács tagjai eddigi rendezvényeikből hagyományt szeretnének teremteni, folyamatosan azon dolgoznak, hogy újabb tevékenységekkel színesítsék és jobbítsák a város lakóinak életét. A FiEszTa az önkormányzat által szervezett események állandó segítője. Elnök: Osváth Emese

Kis-Küküllő Balavásár-Sóvárad Egyesület

Az egyesület tevékenységei azokat a vidékfejlesztési ágazatokat célozzák meg, melyek a kultúrára, oktatásra, gazdaságra, társadalmi ágazatra, szolgáltatásokra valamint a célkitűzések elérése érdekében tanulmányok és projektek kidolgozására vonatkoznak. Az érdeklődők a Rhédey kastélyban találják az egyesület székhelyét. Elnök: Berei Brigitta

Kis-Küküllő Sportegyesület

Az egyesület célja a sportolás népszerűsítése és a folytonosság biztosítása, azoknak a már több éve sportoló ifjúsági csapatoknak, amelyek kinőtték a korosztályukat és ez által megszakadt városunkban a további sportolási tevékenységük. Fő feladatuk a foci iránt érdeklődők edzése, de az asztalitenisz bevezetése is terveik között szerepel. Elnök: Keresztes Mihály

Pro Unitas Egyesület – Bözöd

Az egyesület megfogalmazott célkitűzései: a település helyi sajátosságainak, hagyományának és értékeinek népszerűsítése; kulturális, ifjúsági és sport tevékenységek, rendezvények támogatása; szemináriumok, konferenciák, tapasztalatcserék; különböző képesítési kurzusok szervezése; jótékonysági rendezvények támogatása és szervezése. Elnök: Fazakas Levente

Tigers Taekwondo Sportklub

A sportklub célkitűzése a taekwondo harcművészet oktatása, népszerűsítése. Erdőszentgyön 2012-ben indultak az első edzések, majd a több mint öt éves tevékenységük alatt, közel félszáz helyi sportoló országos és nemzetközi versenyekről térhetett haza győztesként. A sportklub tevékenysége 2017 őszén szűnt meg. Elnök: Barabás Lajos József, 3 danos oktató

Württemberg Sándor Egyesület

Az egyesület tagjai olyan elhivatottságot érző emberek, akik felvállalták a huszárság hagyományainak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartását. Tevékenységünkkel igyekeznek bekapcsolódni a magyarság értékmegőrző és értékteremtő anyagi-szellemi építkezésébe. Erdőszentgyörgy számos eseményén részt vesznek. Elnök: Báthori István, h.ő. százados

Zöld Fény Egyesület

Fő célkitűzésként a diákok ökológiai nevelése, a helyi lakosság környezettudatos viselkedésének kialakítása, a város környezetének javítása fogalmazódott meg. Az azóta eltelt időszakban az egyesület számos környezeti témájú nevelési programot valósított meg és ezt igyekszik folytatni a jövőben is, városa érdekében. Elnök: Szatmári Borbála