Erdőszentgyörgy

Bözödújfaluért Egyesület

Az egyesület alapítói egy lelkes, kis csapat tagjai, akik 2013 nyarán döntöttek az elárasztott Bözödújfalu fennmaradt értékeinek, kulturális emlékeinek megmentéséről. 2014-ben végre sikerült bejegyeztetni a segesvári bíróságon a közhasznú civil szervezetet.

Az Egyesület célja: Bözödújfalu – az 1988-as víztározó építésekor elárasztott, azóta a romániai falurombolás jelképévé vált település – történelmi emlékeinek kulturális örökségvédelme. Ennek érdekében a még létező adatok összegyűjtésével, az innen elszármazottak segítségével a falu valós, hiteles történetét szándékozunk bemutatni. Ugyanakkor szeretnénk növelni a hely kulturális és idegenforgalmi vonzerejét, felkelteni az érdeklődést a falu igazi történelme iránt úgy , hogy ez az itt születettek és a környékbeliek identitásának vállalását is segítse.

Céljaink megvalósítása érdekében, Erdőszentgyörgy önkormányzatának és polgármesterének támogatásával, 2014 augusztusában kisebb területrendezési munkálatokat végeztünk. Az akkor felállított haranglábról szólaltak meg a bözödújfalusiak évente megtartott, hagyományos találkozóján az összedőlt templomok harangjai.

2015-ben Bözödújfalu lerombolt házainak emlékére kopjafák felállítását tűztük ki célul. Ennek megvalósítása a faluból elszármazott Szombatfalvi József, lelkipásztor és Sükösd Árpád, valamint számos, erdélyi fafaragó segítségével jöhetett létre.

Több éves adatgyűjtő munka után, az erdőszentgyörgyi önkormányzattal közösen indítványoztuk egy épület és terep makett elkészítését, amely a falu egykori látványát elevenítené fel.
Jelenleg adománygyűjtésbe kezdtünk, a valamikori bözödújfalvi, összedőlt templom újjáépítésének szándékával. Szeretnénk visszaépíttetni a falurombolás szimbólumává vált összetartozás templomát. Erre a célra szánt felajánlásait bárki elküldheti az alábbi számlaszámokra, illetve beteheti a Rhédey kastélyba, a kőrispataki szalmakalap múzeumba vagy a parajdi sóbányába kihelyezett adománydobozokba.

BANCA TRANSILVANIA – TARGU MURES
ASOCIATIA BOZODUJFALERT,
COD CLIENT 257338,
SWIFT: BTRLRO22                                 

HUF     RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR     RO73BTRLEURCRT0257533801
RON      RO26BTRLRONCRT0257533801

Elnök: Személy Dénes