Erdőszentgyörgy

Buksi Szülőbizottsági Egyesület

Településünkön óvoda 1946-tól, napköziotthon 1950-től működik. Noha soha nem épült eleve ilyen rendeltetéssel épület, mégis az évtizedek során mindkettő bővült, korszerűsödött. Részben állami támogatásból, de főleg külföldi testvérkapcsolatok adakozásából (az óvodát a hollandiai rotterdami református testvérgyülekezet, a napközit svédországi és svájci támogatók segítik).

Az intézmények kezdetben egy-két csoporttal, magyar és román tagozattal, majd öt-hatig emelkedő, időnként változó számú csoporttal működtek. Időközben változott a jogi besorolásuk (általában az iskoláknak alárendeltek, de voltak már önállóak is) és az óvodavezetők besorolása is (hol függetlenített, hol megosztott munkakörrel dolgoztak). Sok éven át, évente két magyar és egy román osztályra való, az iskolai életre előkészített gyerekcsapat hagyta el a két óvodát.

A 2009-ben bejegyzett Buksi nevű szülőbizottsági egyesület jelentősen támogatja a szakképzett pedagógusok munkáját és a gyermekek nevelését az óvodai felszerelések, taneszközök korszerűsítése, fejlesztése révén (fénymásoló, új ágyak, ágyneműk, padlószőnyeg, didaktikai anyagok).

Kapcsolattartó személy: Sütő Mária Magdolna
sutomaria@yahoo.com