Erdőszentgyörgy

Pro Unitas Egyesület – Bözöd

A 2006-ban bejegyzett egyesület létrehozását az tette szükségessé, hogy bár a falu szerkezetében, felépítésében, működésében, közösségként, sajátos jellemvonásokat hordozva, önálló településként létezik, ennek ellenére semmi jogi alappal nem rendelkezik, hisz közigazgatási szempontból Erdőszentgyörgy város része. Ehhez hozzájárult azon felismerés és meggyőződés, hogy egyházközség és faluközösség csak együtt és egyben létezhet, de míg az egyházközség külön jogi személyiség, a falu nem az.

Az egyesület megfogalmazott célkitűzései: a település helyi sajátosságainak, hagyományának és értékeinek népszerűsítése; kulturális, ifjúsági és sport tevékenységek, rendezvények támogatása; szemináriumok, konferenciák, tapasztalatcserék; különböző képesítési kurzusok szervezése; jótékonysági rendezvények támogatása és szervezése.

Az egyesület eddigi megvalósításai közül kiemelkedik a faluközpont átalakítása; Bözödi György szülőházának felújítása; az amerikai Project Harvest Hope által támogatott, a székelyudvarhelyi Civitas által kivitelezett falufejlesztő projektben való részvétel; a városi polgármesteri hivatal és a franciaországi Varades testvértelepülés résztámogatásával elkészült falufejlesztési stratégia; az évente megszervezett, családnappal záruló népdal és néptánc, valamint kézműves táborok.

Tervezzük az ifjúság és a középnemzedék bevonásával a falu megmaradását és fenntarthatóságát megcélzó stratégia kidolgozását és megvalósítását.

Elnök: Fazakas Levente
Tel.: +40 761 602 927
Bözöd, Fő út 170 sz.