Erdőszentgyörgy

Württemberg Sándor Egyesület

A Württemberg Sándor Egyesület alapításának ötlete még 2008-ban született, majd 2010-ben megtörtént a bejegyzése.

Az egyesület tagjai olyan elhivatottságot érző emberek, akik felvállalták a huszárság hagyományainak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartását. A huszárság hajdan az ország legrangosabb alakulata volt. Magyar legényt aligha érhetett nagyobb dicsőség, minthogy huszárnak sorozták. S mi, a kései unokák ma büszkén és féltett kincsként őrzünk egy-egy elhomályosult, megsárgult fényképet, amelyen huszár öregapánk feszít nyalka mundérjában, kifent bajuszával.

Tevékenységünkkel igyekszünk bekapcsolódni a magyarság értékmegőrző és értékteremtő anyagi-szellemi építkezésébe. Erdőszentgyörgyön néhány éve elindult a Rhédey márkanév építése, népszerűsítése. A huszárok bekapcsolódnak ebbe a folyamatba annál is inkább, mert szoros kötődése van a 6. Württemberg huszárezrednek Erdőszentgyörgyhöz. A 19. században a Habsburg Birodalomban tizenkét huszárezred volt a hadseregben, ezek mind magyar alakulatok voltak. A huszárezredek a szokásoknak megfelelően, hadrendi számmal és névvel voltak ellátva. A név az ezredtulajdonos nevére utalt. Az egyesületünk ezért Sándor Pál Lajos württembergi hercegről kapta nevét, akinek felesége, az erdőszentgyörgyi születésű gróf Rhédey Claudia volt. Württemberg Sándor 1804-ben, szeptember 9-én született, Lajos württembergi herceg fiaként. Sándor herceg Württembergben töltött rövid katonai szolgálat után, még nagyon fiatal korában átlépett az osztrák hadseregbe, ahol rendkívül gyorsan haladt előre, úgy, hogy már alig 40 éves korára tábornokká vált. 1850-ben a Bécsben állomásozó huszárezred tulajdonosa lett, amely 35 éven át viselte az oly híressé és népszerűvé lett Württemberg nevet.

Az egyesület célkitűzései

  • Minden olyan rendezvényen (nemzeti ünnepeink, falunapok, testvérvárosainkban) képvi selni Erdőszent-györgyöt, ahol erre lehetőséget kapunk.
  • Ünnepélyek, rendezvények, felvonulások, tisztelet-adások színvonalának emelése, tartalmasabbá tétele, díszelgő tevékenység ellátása és rendezvénybiztosítás.
  • Eleget teszünk külföldi hagyományőrző csoportok meghívásának, részt veszünk az 1848-as szabadságharc emlékcsatáin (Tápióbicskei ütközet, Tavaszi hadjárat), de nem maradhat el a csehországi austerlitzi emlékcsata, a Székely Vágta és más hasonló rendezvényen való részvétel sem.
  • Egész napos katonai hagyományőrző rendezvények, bemutatók (hagyományőrző és huszárnapok) szervezése vendég hagyományőrzők részvételével, felvonulással, harci jelenetekkel, huszárversenyekkel, kézműves foglalkozá-sokkal, vásárral, az események részletes bemutatásával.
  • A huszárság történelmi és kulturális értékeinek bemutatása szülőföldünkön és nemzetközi szinten egyaránt.
  • A huszárezredhez kötődő ismeretek megszerzése és terjesztése, az ember és ló ősi, de csaknem kiveszőben lévő kapcsolattartásának felkarolása éppúgy cselekvési programunk részét képezi k, mint az egyéb katonai hagyományőrző szervezetekkel történő kapcsolatok kiépítése.

Elnök: Báthori István, h.ő. százados
www.wurttemberg.hupont.hu