Erdőszentgyörgy

Erdőszentgyörgy-Bözödújfalvi unitárius egyházközség

Az Erdőszentgyörgy-Bözödújfalvi Unitárius Egyházközség még a hitújítás hevében, a 16. században született meg. Abban az időben zsinattartó egyházközség volt. Az azt követő évszázadokban az unitarizmus kiszorult Erdőszentgyörgyről a környékbeli falvakba. A történelem játéka, hogy épp, ezen környékbeli falvak beköltözött lakóiból alakult újjá a 20. században. A gyülekezet elsősorban a bözödújfalvi unitárius egyházközség jogutódja. Ennek emlékét őrzi a nevében is. A 2004-ben épült unitárius templomot is, a bözödújfalvi tóba temetett unitárius templom kárpótlásaként építtette az állam, amerikai, egyházi és egyházközségi támogatással. Az egyházközség tagjai, bár helyi lakosok, gyökereikben falusi unitárius egyházközségekből származnak, többnyire Ravából, Magyarzsákodból, Bözödről, Bözödújfaluból vagy távolabbi falvakból.

Az erdőszentgyörgyi római-katolikus és unitáris templomok

Bözödújfalu örököse, az unitarizmus mellett ritka hagyatékként őrzi a székely szombatosok rajongását, a vallási türelem, a kölcsönös tisztelet és elfogadás erényét.

A gyulakuti leányegyházközséggel együtt 135 lelket számláló egyházközség 2013-ban társegyház-községi kapcsolatba lépett a Csókfalvi Unitárius Egyházközséggel.

Lelkész: Tőkés Lóránt

Az Erdőszentgyörgy-Bözödújfalvi unitárius egyházközségről ITT olvashat bővebben.