Erdőszentgyörgy

Református templom és egyházközség

Erdőszentgyörgy nevét az 1333-as pápai tizedjegyzék említette először. A későbbi okiratokban előforduló névváltozatok: 1501-ben Erdeuthgyergh, 1543-ban Zeunthgeorgh, 1567-ben Erdeo-Zent Girjeorkij. A település a nevet a Szent György tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta.

Az erdőszentgyörgyi református templom

A középkori eredetű református templom építésének idejét nem ismerjük. De 1333-ban már állt a Szent György tiszteletére felszentelt templom, amelynek papja fizette a keresztes hadjáratokhoz való hozzájárulást. Az egyhajós templom szentélye poligonális lezárású, keleti és déli oldalú támpillérekkel ellátott. A régi kőtemplomot és tornyot az 1760-as években újíttatta meg kívül-belül gróf Rhédey Zsigmondné, született báró Wesselényi Kata. A templom főjavítását 1935-ben végezték. A javítás költségeit Mary Victoria angol királyné adományából (nagyanyja, Rhédey Klaudia emléke iránti kegyeletből), gróf Bethlen György, egyházkerületi főgondnok gyűjtéséből, valamint az egyházközség tagjaitól begyűlt összegből és közmunkából fedezték. A toronyfedést Simó Béla, székelyudvarhelyi bádogos mester végezte, a fedélszerkezet Ambrus Márton, parajdi ácsmester munkája. A mennyezetet Kovács Mózes, felsősófalvi és Berecki Mihály, helybéli ácsmesterek készítették. A díszfestés Debreczeni László, egyházkerületi templomszakértő munkája, a kőműves munkálatokat Tar József, erdőszentgyörgyi kőműves végezte.

A reneszánsz virágdíszekkel ékesített szószék Sipos Dávid faragványa (1730). A barokk stílusú szószékkorona 1760-ban készült.

A templom első (6 változatú) orgonája 1804-ben készült, Rhédey Mihály adományából. Az új orgonát 1927-ben Einschenk Károly, brassói orgonagyáros készítette. Ezt 2011-ben Pozsár Róbert, kolozsvári orgonajavító teljesen felújította.

Az idők folyamán kétszer is harangok nélkül maradt a gyülekezet. A mostani kis harangot a „V.V. Raşcanu Bucureşti” vállalat öntötte. Felirata: „Az élőket hívom, a halottakat elsiratom, a fellegeket eloszlatom. Isten dicsőségére öntette a hívek önkéntes adakozásából az erdőszentgyörgyi református egyház, 1958.”

Az 1977-es évszámmal ellátott, a nagybányai Gutinul vállalatnál öntött nagy harang felirata: „Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Solt. 95,7-8 Isten iránti szeretetből, anyaszentegyházunkhoz való hűsége jeléül adományozta ezt a harangot Erdőszentgyörgy hívő, református népe”.

A gyülekezet 2012. december 31-én 1807 lelket számlált.

Lelkipásztor: Gáspár György

Az erdőszentgyörgyi református templomról és egyházról ITT olvashat bővebben