Erdőszentgyörgy

Római katolikus templom és egyházközség

Erdőszentgyörgy Péter nevű papja a pápai tizedjegyzék szerint 1333-ban 6 banális, 1334-ben 4 banális egyházi adót fizetett. Az egykori védőszentről, Szent Györgyről elnevezett település templomának utóda a mai, gótikus református templom, amely a 15. században épült.

Az erdőszentgyörgyi római-katolikus és unitárius templomok

A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. Ettől kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánosa látta el. A hajdani plébánia, amelynek templomát a Szentháromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tizedjegyzékben.

Erdőszentgyörgyön 1943-ban, Ráduly István plébános idején, püspöki engedéllyel alakítottak ki egy kis kápolnát. A bözödújfalusi tó létrehozásakor Újfaluból, a katolikus felekezetű lakosság egy része átköltözött az akkori községközpontba. Ezért 1990 óta egyházjogilag is létezik az Erdőszentgyörgyi Római Katolikus Plébánia.

A mai új, római katolikus templom Sebestyén Péter plébánossága idején épült. A templomot Ft. Jakubinyi György érsek szentelte fel 2004. október 8-án.

Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma Erdőszentgyörgyön 240, a hozzátartozó leányegyházakban 96 fő (Hármasfalu: 38, Makfalva: 15, Kőrispatak: 13, Bözöd: 28).

Plébános: Boldizsár Ferenc

A római katolikus templomról és egyházközségről ITT olvashat bővebben.